pěšky za želvami na Borneo

Ekotým se v distanční době rozhodl podpořit pohyb se společnou aktivitou spolužáků a zároveň zvýšit povědomí o ochraně želv.

Covidová doba a epidemiologická situace byla náročná pro všechny. Žáci z Ekotýmu se nemohli ve škole scházet na pravidelných schůzkách a připravovat akce nejen pro spolužáky, ale i pro veřejnost. Lidé zůstávali doma, nestýkali se. Proto se náš Ekotým v distanční době rozhodl podpořit pohyb se společnou aktivitou spolužáků i spoluobčanů a zároveň snahou zvýšit povědomí o ochraně mořských želv želv. S Hankou Svobodovou spolupracujeme již delší dobu, proto jsme se ji rozhodli podpořit i v této složité době. Vyhlásili jsme společný výlet pěšky ze Zbirohu až na Borneo. Kažý, kdo se chtěl připojit, zapsal do komentáře k fotce na facebooku, kolik km ušel. Kilometry jsme sčítali a za 6 týdnů žáci a spoluobčané společně urazili 10715 km. Ekotým za tento počet km odeslal slíbenou cílovou částku 2143 Kč na ochranu mořských želv. Akce měla poměrně velký úspěch a myslíme si, že ji vyhlásíme i v necovidové době. Teď se například chystáme podpořit přírodu poznamenanou požáry v roce 2020 v Austrálii.
Ve SWOT srovnávací Analýzy patří informování o šetrné dopravě mezi příležitosti, kterým se věnujeme. Pravidelně e žáci 1. stupně zapojují ddo ZOOM děti v pohybu. V oblasti biodiverzity se v plánu činností zaměřujeme na okolí školy. V rámci spolupráce s organizacemi Mořské želvy a ZOO Plzeň, které pomáhají chránit živočichy, se zapojujeme do šíření osvěty a finanční podpory. 

Mgr. Ing. Andrea Tláskalová, ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?