osvětová akce k svátku ekoškol

Informace o tom, jak žáci uspořádali osvětovou akci pro občany obce, která se týkala vytvoření sběrného místa pro použité baterie před budovou školy. Žáci namalovali plakáty, rozvěsili je po obci, informovali městský úřad a vyrobili sběrnou nádobu.

Akci jsme dělali, protože jsme chtěli udělat něco smysluplného na oslavu Dne Ekoškol.
-Všichni žáci v hodinách výtvarné a pracovní výchovy kreslili a malovali své nápady na plakát. Pak jsme společně vybírali plakáty na vyvěšení ven a vyvěšení ve škole. Venkovní plakáty jsme opatřili folií, aby vydržely povětrnostní vlivy. Celá škola se pak vypravila na obchůzku obce a vyvěšovali jsme společně naše upoutávky. Děti v družině vyrobily s paní družinářkou nádobu na baterie, kterou jsme umístili venku u hlavního vchodu spolu s plakátem.
-Nádoba je u vchodu stále a občané nám do ní opravdu nosí staré baterie, které ve škole sbíráme v programu Recyklohraní.
-Protože se akce osvědčila, budeme v ní i nadále pokračovat.

Hana Svobodová, ZŠ Lázně Libverda

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?