oprava hmatové stezky

V rámci tématu prostředí školy se naše MŠ pustila do obnovení krásné hmatové stezky na školkové zahradě. Děti vytvořily plán a s rodiči se mohly pustit do práce.

Téma prostředí školky je pro tento školní rok naše hlavní priorita, a proto by bylo škoda nezmínit naše obnovení hmatové stezky. Děti si na začátku školního roku prošly celou školkovou zahradu a zjistily, kde jsou všechna naše slabá místa. Jedním z nich byla i hmatová stezka, ve které všech sedm dílů z přírodnin bylo ve stavu, který si říkal o opravu. 
Ekotým neváhal ani chvilku, zasedl ke stolu a už kreslil, co všechno bude potřeba k obnově stezky. A protože sami by jsme vše zvládnout nemohli, pozvali jsme si na schůzku i rodiče z Ekotýmu, aby jsme dali všichni hlavy dohromady a rozmysleli si, co kdo zařídí, udělá, koupí a jak pomůže,… Stanovili jsme si datum naší brigády a hurá do toho!
Děti při své další schůzce malého Ekotýmu probraly, co všechno bude muset školka a rodiče koupit a co dá ze svých materiálů. Ze zápisu nakreslily krásné obrázky a z těch slepily plakát plánu činností. Zbývalo už jen vyrobit penízky, přiložit tam, kde je potřeba a plán činností byl hotov. Po uskutečnění akce se všechny děti z MŠ mohou těšit z krásné stezky.

Analýza – děti si na začátku roku prošly celou školkovou zahradu a jedna ze slabých stránek byla hmatová stezka, vše jsme spolu probrali a zjistili, co vše bude potřeba udělat pro její nápravu.
Plán činností – následně jsme vytvořili po schůzce s rodiči plakát, kde bylo nakresleno vše, co bude pro úpravu potřeba.
Také jsme si řekli a zaznamenali, kolik co bude stát, kdo co bude všechno dělat a kdo to zajistí. Vše zaštiťoval termín jarní brigády na školkové zahradě.
Všechny tyto kroky nám pomohly v monitorování a vyhodnocování celé práce, jak se nám vše povedlo.

Eva Hajtmarová, MŠ Strejcova, Ostrava Zábřeh

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?