odpad z přírody sám nezmizí

Příroda není lhostejná nám ani našim dětem. Proto zcela přirozeně vznikla potřeba nenechat v místech, kudy chodíme na vycházky, odpad, který sám nezmizí.

V současné době je v naší mateřské škole na pořadu dne téma ODPADY. A protože ODPAD Z PŘÍRODY SÁM NEZMIZÍ, jsou nám na našich každodenních vycházkách po okolí naší školky věrným společníkem igelitové pytle, do nichž sbíráme vše, co do přírody nepatří. Po návratu z procházky děti vždy odpad pečlivě roztřídí a vyhodí do odpovídajících kontejnerů, které se nachází přímo naproti budovy naší MŠ. A co se stane, když paní učitelky zapomenou igelitový pytel či tašku na odpad s sebou vzít? Pak jsou děti celé nesvé a neustále řeší tu „nerudovskou“ otázku „kam s ním?“. Jelikož máme děti přemýšlivé, samy vyřešily tento problém – sesbírané odpadky zanechávají na hromádkách kolem cest a odnášíme je následující den. Přestože je obec Milenov, kde se naše EKOškolka nachází, nevelká, věřte, že děti mají, BOHUŽEL, stále co sbírat a třídit. Nejen děti, ale i jejich rodiče a další přátele naší školičky jsme v loňském roce a vlastně i v letech předchozích spolu s kolegyněmi zapojily do dobrovolné úklidové akce „Ukliďme Česko“. Na jarní brigádu s jasně vytýčeným cílem – uklidit a upravit společnými silami okolí naší mateřské školy – si vždy udělá čas spoustu dospělých i dětí, kterým není příroda lhostejná.
Na základě analýzy dospěly děti ke zjištění, že se jim opravdu nelíbí, jakým způsobem někteří lidé nakládají s odpadem v naší obci a rády by to změnily. Z tohoto také zcela přirozeně vyplynul jeden z úkolů plánu činností-a to pravidelný úklid obce, který bývá završen úklidovou brigádou společně s rodiči.
A co napsat závěrem? Je skvělé, že i malé děti dokáží být svým přístupem-v problému nakládání s odpadky-správným příkladem pro leckterého dospěláka.

Monika Váňová, MŠ Čtyřlístek, Milenov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?