ochrana starých odrůd

Ekotým mravenci se zapojil do gengelu a pěstuje původní odrůdy rostlin. Vybrali jsme si hrách kanadský a len šumperský.

Na jaře nám paní ředitelka navrhla, že bychom se mohli zapojit do projektu Gengel.

Tento projekt má za úkol uschovávat a dále rozmnožovat staré a původní odrůdy. Jako Ekotým jsme se shodli, že do toho půjdeme. Proto jsme se museli rozhodnout, kterou funkci budeme dělat. Tyto funkce jsou dvě: uchovávatel a patron odrůdy. Pro začátek jsme se tedy rozhodli být uchovávatelem, ten má za úkol pěstovat, množit rostliny a uchovávat semínka. Dále semena nabízet dalším zájemcům, vést záznamy, sledovat a zjišťovat jejich znaky a srovnávat je s ostatními pěstiteli.Kdybychom se rozhodli pro patrona odrůdy, byl by náš úkol takový, že bychom rostlinu pěstovali, množili a uschovávali.

Namnožená semínka jsme v určitém termínu odeslali do Gengelu, který je nabídne veřejnosti. S pěstováním jsme začali tak, že jsme si z nabídky vybrali hrách kanadský a len šumperský. Vybrali jsme si je proto, že se dříve v naší oblasti pěstovaly. Semínka jsme zaseli v dubnu a tím začalo i naše pozorování. Toto pozorování jsme vedli až do doby sklizně. Ta proběhla koncem srpna a začátkem září. Sklízeli jsme a posílali zpět do Gengelu bohužel už jen len šumperský. Hrách kanadský totiž přes prázdniny někdo snědl.

Proto jsme se rozhodli, že na další rok si vybereme něco, co se nedá jíst. Na pěstování se podílel Ekotým, školní družina a děti v pracovním vyučování. S výsledkem jsme spokojeni jen na půl. A proto to další rok chceme zkusit znovu a lépe. 

Markéta Syptáková, Natálie Ehrenbergerová, ZŠ a MŠ Telecí

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?