nezahálíme ani v zimě

Byli jsme s myslivcem v lese, donesli zvířátkům a ptáčkům krmení. Vážili jsme zbytky potravin a výsledky zapisovali do předem připravené tabulky a na schůzce malého ekotýmu vyhodnotili výsledky.

Ani v únoru jsme v naší školce nezaháleli, přestože venku bylo plno sněhu a pořádný mráz. Děti a paní učitelky jeli pozorovat stopy zvířátek ve sněhu do klánovického lesa. S sebou si vezli dobrůtky pro zvířátka jako mrkvičky, jablíčka, slunečnicová zrníčka. Doprovod jim dělal tatínek ze třídy Berušek a člen Ekotýmu, pan hajný Hendrych. Děti se dozvěděly o mnoho zajímavého o lese a o tom, jak zvířátka přezimují a další zajímavé informace. Poznávaly ptáčky sluchem a dokonce se jim podařilo zahlédnout datla.
Pravidelně jsme také sypali zrníčka ptáčkům před školkou na krmítku a z okna školky děti pozorovaly a pojmenovávaly jednotlivé ptáčky.
Od začátku ledna jsme věnovali jsme čas aktivitám ve třídě. Děti ve všech 4 třídách nalepovaly obrázky potravin do připravené tabulky a povídaly si s paní učitelkou o složení jednotlivých jídel. V poledne po bědě celý týden vážily zbytky od oběda a zaznamenávaly do tabulky. Domluvily se s rodiči a ti nám do všech tříd zapůjčili váhy, na kterých se děti seznamovaly s tím, jak vážení funguje, kam se dávají potraviny, kde se ukazuje údaj o zvážení, co znamená více x méně.
Potom členové dětského Ekotýmu chodili po školce a kontrolovali, jak vážení v jednotlivých třídách provádějí a která třída má nejvíce a která nejméně zbytků. Společně s paní učitelkou si udělali z vážení fotografie.

Po ukončení vážení jsme svolali schůzku malého Ekotýmu (velký Ekotým zatím kvůli opatřením proti covidu 19 není možné svolat) a děti zhodnotily, jak vážení dopadlo. Nejvíce zbytků měla třída Kuřátek a nejméně dětem chutnal květák a fazole. Povídali jsme si, proč tato jídla dětem nechutnala a znovu jsme si připomínali význam zdravých a nezdravých potravin pro naše tělo.
Pro předškoláky bylo vážení motivací, aby nevyhazovaly zbytky, raději si říkaly o menší porci a nakonec měly zbytků jídla nejméně. Děti vážení moc bavilo a znovu si ho zopakujeme v týdnu od 1.3.
Na schůzce Ekotýmu si také děti vzpomněly, že suší ve třídách zbytky chleba pro koníčky. Domluvily se, že se Fanoušek a Vojta domluví s maminkami, kdy chleba koníčkům odneseme.

MŠ Čtyřlístek, Praha – Běchovice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?