naše školka, naše hodnoty

Ekokodex obsahuje jednoduchá a jasná hesla, která jsou doplněna názornými obrázky. Důležitá je pro nás symbolika naší školky a zahrady, která je v Ekokodexu vyobrazena.

Při zpracování Ekokodexu jsme od začátku přemýšleli nad tím, aby byl co nejvíce srozumitelný pro všechny děti. S dětmi jsme si odhlasovali konečnou grafickou podobu, která symbolizuje naši školku společně se zahradou. Ta je naší neodmyslitelnou a důležitou součástí. S dětmi v Ekotýmu jsme si nejprve povídali o tom, jak by si představovaly svou „Ekoškolku snů“. Společně jsme dospěli k závěru, že nejde pouze o vizuální stránku školky, ale především o její hodnoty.
Ekotým nastínil toto téma v ostatních třídách a následně se všichni zamýšleli nad konkrétními pravidly. Ekotým pak získal návrhy z jednotlivých tříd a společně jsme si odhlasovali celkem 4 pravidla, která jsme všichni vnímali jako ta nejzásadnější (viz. přiložený plakát).
Ekokodex si všechny třídy graficky zpracovaly a vyvěsily do své šatny, kde si ho může všimnout každý návštěvník, a i nám je denně na očích. Ekokodex obsahuje jednoduchá a jasná hesla, která jsou doplněna názornými obrázky.
Největší radost máme z toho, že se nám podařilo zapojit všechny děti, díky tomu jsou jim dané hodnoty bližší a je tak jednodušší se jimi řídit. Myslíme si, že jsme zvolily taková „pravidla“, která jsou do budoucna udržitelná, a to je pro nás klíč k úspěchu.

Bc. Tereza Nevřalová a Bc. Dominika Tomaštíková, ZŠ a MŠ Dolákova, Praha

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?