měření CO2 ve třídách

Ekotým ZŠ Nad Vodovodem se pustil do měření CO2 ve třídách během výuky.

Žák ze skupiny Prostředí obcházel 15 až 20 minut po začátku vyučovací hodiny jednotlivé třídy a pracovny a pomocí měřidla PASCO se senzorem měření CO2  zapisoval naměřené hodnoty koncentrace CO2. Hodnoty se od sebe značně lišily, vyhodnocení a tabulku Ekotým vyvěsil na nástěnku Ekoškoly, která je umístěna ve sborovně. A to proto, aby se s výsledky mohli seznámit především vyučující, a mohli tak lépe upravit větrání ve třídách během svojí výuky.

Měření chceme v letošním školním roce samozřejmě zopakovat. Nejlépe v zimním období, abychom zjistili, jestli dokážeme lépe větrat tak, aby žáci pobývali ve zdravém a příjemném prostředí.

Kontrola CO2 ve třídách během výuky
měření pomocí senzoru CO2 (PASCO) – květen, červen 2016
   
TřídaNaměřená hodnota ppmKvalita vzduchu
I. A1391zhoršená, nutno větrat
I. B589dobrá
I. C347dobrá
II. A1084zhoršená, nutno větrat
II. B1000zhoršená, nutno větrat
II. C432dobrá
III. A1851špatná, nutno vyvětrat
III. B864dobrá
IV. A881dobrá
IV. B1398zhoršená, nutno větrat
IV. C798dobrá
V. A502dobrá
V. B1088zhoršená, nutno větrat
V. C893dobrá
VI. A902dobrá
VI. B417dobrá
VII. A713dobrá
VII. B533dobrá
VIII. A329dobrá
VIII. B774dobrá
IX. A916dobrá
IX. B819dobrá
dějepis501dobrá
chemie473dobrá
fyzika454dobrá
Vv1125zhoršená, nutno větrat
   
   
Vysvětlení k tabulce: 
400 ppm čerstvý vzduch 
do 1000 ppm dobrá kvalita vzduchu 
nad 1000 ppm zhoršená kvalita vzduchu, nutno vyvětrat 
nad 1500 ppm nutno vyvětrat, dlouhodobý pobyt již způsobuje bolest hlavy, únavu

ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?