malý zlepšovák

Vymysleli jsme zlepšovák k tvoření společného záznamového archu.
Zabývali jsme se tématem VODA a tvořili jsme analýzu a plán činností.

Tvořili jsme analýzu a následně plán činností k letošnímu tématu voda. Při společné práci s dětmi se nám osvědčil postup grafického znázornění na MALÉ KARTIČKY.
Když společně tvoříme třeba analýzu, plán činností či ekokodex, není možné, aby všechny děti najednou zaznamenávaly na jeden velký zázmový arch ve stejnou dobu. Děti si zavazejí a vzájemně se ruší. Osvědčil se nám systém malých kartiček. Koordinátorka si promyslí a rozvrhne schema nákresu tak, aby měl nákres logiku. Stále má připravené nastříhané malé kartičky – čtverečky bílého papíru, které jsou k dispozici k zaznamenávání poznámek či kresbiček.

Také jsme pochopili že ne všechny děti jsou nadaní malíři, a posléze jejich kresbám rozumí jen oni sami. Proto se snažíme o dělení rolí, zdatnější kresliči vždy kreslí, méně zdatní jsou lepiči, nebo střihači. Kreslit samozřejmě necháváme všechny děti, které mají zájem, ale pro jistotu pak uvedeme symboly dva, tedy 2 kresby aby aspoň jedna z nich byla srozumitelná.Po nakreslení jednotlivých výjevů pak kartičky nalepíme na jeden záznamový arch a tím vytvoříme jeden dokument, například společný plán činností.

RADA JINÉMU KOORDINÁTOROVI
Při tvoření společného záznamového archu:
– koordinátorka si promyslí a rozvrhne schema nákresu
– je vhodné mít stále připravené nastříhané malé kartičky- čtverečky bílého či libovolného papíru
– dětem rozdávat role podle jejich kompetencí( kresliči lepiči stříhači, hledači fotografové)

autor: Pavlína Parks, MŠ Vidče

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?