labutí stezka pro širokou veřejnost

V rámci tématu Prostředí MŠ jsme se opět zaměřili na poznávání blízkého i vzdálenějšího okolí. Motivací nám byl návrat labutí na místní rybník. Náš Ekotým vymyslel a zrealizoval „Labutí stezku“.

Na rybník v Dubči se vrátily všemi oblíbené labutě. Byl duben a velikonoční svátky se kvapem blížily. Co si během svátečního volna udělat výlet, projít se na čerstvém vzduchu, něco zajímavého se dozvědět, a ještě si i odnést milou odměnu? S Ekotýmem jsme se rozhodli zrealizovat Labutí stezku pro širokou veřejnost.
Nápad následovaly horečné přípravy všech členů Ekotýmu i zaměstnanců MŠ – zapojili se opravdu všichni. Nejprve jsme si sami s dětmi prošli a naplánovali vhodnou trasu. Poté měly děti za úkol nakreslit na bílý oblázek labuť dle své fantazie. Ten později posloužil jako odměna v cíli. Paní učitelka Hanka vytvořila společně s dětmi nádhernou labuť, která tyto poklady „hlídala“. Třída Veverek upletla z proutí hnízdo a paní učitelka Míša nakreslila dokonalé mapy, ve kterých byla pečlivě vyznačena všechna stanoviště. Na každém z nich jsme připravili úkoly a veřejnost informovali o akci v místním časopise Rohožník, vyvěšením letáků na venkovních nástěnkách MŠ a v místě plánovaného startu. Pozvánky a mapy pro rodiče a ostatní příbuzné dětí byly k dispozici v šatnách jednotlivých tříd.
Celá stezka měřila zhruba 1,5 km a musela být absolvovaná pěšky. Vedla přírodním terénem kolem místního rybníka až do oblíbené lokality bývalého lomu Rohožník – dnes přírodní památky. Na cestě bylo celkem osm zastavení s různými úkoly a také mapa pro kontrolu, že jde účastník správně. V cíli měli malí i velcí turisté vymyslet jméno pro labuťáka a zapsat ho na přiložený formulář. Také se s ním vyfotit (dobrovolný úkol) a vzít si na památku bílý kamínek s motivem labutě.
Po celé akci následovalo zhodnocení v rámci Ekotýmu a proběhlo hlasování o jménu pro labutího mládence. Zvítězilo „Pírko“.

Z došlých fotografií jsme později udělali výstavu na plotě MŠ. Celá akce se setkala s pozitivními reakcemi a opravdu hojnou účastí.

Dana Říhová, MŠ Dubeč, Praha 10

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?