kouzelná bylinková zahrádka

Rádi bychom vytvořili trvale udržitelnou hodnotu na naší zahradě mateřské školy – bylinkovou zahrádku, o kterou bychom se spolu s dětmi staraly a tím je motivovaly, že každá činnost přináší výsledky a to, co si sami vypěstujeme nás těší dvojnásob.

 V rámci Dne Země jsme si s dětmi vyrobily mobilní záhony ze starých nepotřebných šuplíků ze starých skříní. Ty jsme naplnily hlínou získanou ze zahrady školky a osázely je spolu s dětmi bylinkami, které jsme již měly předpěstované v květináčích. Zasazené bylinky jsme označily kartičkou s vymalovaným obrázkem dané bylinky. Kartičky byly zalaminované, aby je nepoškodil déšť a vítr a upevněné na dřevěných destičkách na záhonku. Děti bylinky hojně zalily. Na akci DenZemě se podíleli provozní zaměstnanci školky, děti a učitelky. Povedlo se nám výborně využít starý nepotřebný nábytek, který by byl jinak určen k likvidaci. Nalezli jsme pro něj lepší řešení, které nás vůbec nic nestálo. Díky tomuto kroku jsme se zachovali ekologicky i ekonomicky. Učíme tak děti, že ne všechno staré je nepotřebné a patří do koše. Ale díky vhodné recyklaci starých věcí poznáváme, jakou mají nové věci hodnotu. Více si jich vážíme, seznamujeme se s hodnotou věcí, peněz i lidské práce. Do budoucna se chceme více věnovat recyklování, protože to považujeme za velmi vhodné, přínosné, ekologické i ekonomické. Tento způsob využití, výchovy i vzdělávání má pro nás zásadní význam a v tomto směru vychováváme, vzděláváme i děti ve školce. 

MŠ Tečovice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?