kontrola péče o rostlinky i zvířátka

Naše mateřská škola se může pyšnit nejen krásným prostředí venkovním, v podobě školní zahrady v přírodním stylu, ale též krásným vnitřním prostředí. Avšak pořád je co zlepšovat. Již v minulém roce na poslední schůzce Velkého Ekotýmu bylo zvoleno nové téma Prostředí. V říjnu jsme uskutečnili první schůzku Velkého Ekotýmu a hned se pustili do Analýzy. S Malým Ekotýmem nás čekaly obchůzky jednotlivých tříd a zjištění odpovědí na otázky, zda se děti ve třídě starají o zvířata a rostliny a jestli mají děti ve třídách své místo, kam si mohou dávat své výtvory.

Jelikož téma Prostředí bylo realizováno již v minulých letech, zajímalo nás, zda tyto činnosti, které byly v minulém plánu činností na třídách přetrvávají. Naším zjištěním bylo, že téměř ve všech třídách se o kytičky i zvířátka starají paní uklízečky a v některých třídách chyběly květiny úplně, popřípadě zde nebyly místa na dětské kresby. Proto činnosti do Plánu činností byly jasné – zajistit, aby se o zvířata a rostliny na třídách staraly děti, na třídách bylo zajištěno místo na dětské kresby, dále chybí výzdoba dětskými kresbami na celé jedné budově a ještě jsme si dali velký cil do konce školní roku a to obnovit naši Motýlí louku, na které se začne pracovat s příchodem jara. Samozřejmě děkujeme za spolupráci všem kolegyním a dětem v mateřské škole, jelikož bez nich by to nešlo.

Mgr. Jitka Galetková, Mateřská škola Vizovice, okres Zlín

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?