konec odpadků na školní zahradě

Ekotým zaměřený na odpady na ZŠ Chmelnice v Praze 3 se na základě Analýzy rozhodl udělat kampaň na snížení množství odpadu pohozeného na školní zahradě.

Jako první krok se rozhodli uspořádat brigádu a posbírat všechny odpadky ze školní zahrady a zvážit je. Zjištěný údaj využili na konci kampaně k vyhodnocení její úspěšnosti.

Členové Ekotýmu se v průběhu roku pravidelně scházeli, plánovali a vymýšleli. Rozdělili si mezi sebou jednotlivé úkoly. Děvčata pomáhala se sestavením nástěnky, rozhlasovým hlášením a ekopísní, kterou jsme zpívali ve všech třídách jako motivaci Dne činu. Chlapci sbírali odpad na zahradě a porovnávali množství odpadu na začátku a konci kampaně.Učitelé připravovali spolu s žáky příspěvky na web, zajišťovali organizační a materiální podporu a zajišťovali také informační servis o kampani pro celou školu i rodiče. V rámci kampaně také navázali spolupráci s partnerskou školou z Horních Počernic v Praze 9.

Aby zvýšily dopad své kampaně, domluvili se s učiteli 1.stupně, kteří zařazovali téma kampaně do hodin prvouky a přírodovědy. Na 2.stupni se podařilo zařadit informace do hodin přírodopisu a pěstitelských prací.

O kampani a jejím průběhu Ekotým informoval žáky, rodiče i veřejnost školním rozhlasem, příspěvky na nástěnce a webu školy.

Den činu uspořádali na konci května. Zapojili se do něj různými způsoby všichni žáci školy.

Žáci od prvních do šestých tříd plnili úkoly na čtyřech stanovištích, která byla zaměřena na problematiku odpadů na školní zahradě i ve škole – ekokvíz, ekobowling, ekokimovka a ekoobrázek. Žáci devátého ročníku posbírali na školní zahradě odpadky a porovnali jejich hmotnost s množstvím sesbíraným na podzim. Žáci osmých ročníků se vypravili sbírat odpad k řece Rokytce a zjistili, že zde se množství odpadů také snižuje, jistě i díky jejich pravidelným úklidům. Na nástěnce ve vestibulu bylo možné si prohlédnout fotografie i společně vytvořenou duhu z plastových víček, na jejíž výrobě se podíleli všichni účastníci ekosoutěží. Vítězové jednotlivých disciplin si vysoutěžili odměny – plastové boxy na svačinu a sladkosti. Žáci sedmých tříd vytvořili „živý“ obraz LITTER LESS na školním hřišti. Tím jsme úspěšně zakončili tento netradiční den.

Jak byla kampaň úspěšná?

Především se povedlo radikálně snížit množství odpadu na školní zahradě, na začátku kampaně nasbírali 19,8 kgodpadu, na konci kampaně pouze 4,9 kg! Tím splnili cíl kampaně. Kampaň jim pomohla oživit činnosti, které v Ekoškole dělají a pozměnili směr svého snažení i vnímání od třídění odpadů k nevytváření odpadů a přemýšlení o své spotřebě.

Žáci také ocenili, že se více seznámili a poznali, často se scházeli, spolupracovali, společně se radili, nacvičovali, zpívali, hodnotili. Doufají, že někam posunuli nejen sebe, ale i ostatní žáky, učitele a rodiče.

Finanční prostředky jsme použili na nákup pomůcek a potřeb ke Dni činu, pořídili si společná trička, nakoupili odměny pro vítěze Dne činu i pro členy Ekotýmu Odpady.

ZŠ Chmelnice, Praha

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?