kompostování zahájeno

Přeměna zahrad do přírodního stylu nás vybízela k využívání přírodního odpadu. Pořídili jsme kompostéry a všechno dobrodružství s bioodpadem tím teprve začalo…

Zakoupili jsme kompostéry dvou velikostí proto, aby  menší a větší děti mohly pohodlně pozorovat, co se s odpadem v komposteru děje. Děti si nové kamarády pojmenovaly – Kompostinka a Fanoušek. Paní kuchařky nechtěly být pozadu a tak přibyl každý den před dveřmi ŠJ zelený kyblíček se zbytky zeleniny, kterou paní kuchařky připravovaly k obědu. Každý týden má jedna třída službu ve vysypávání kbelíčku do kompostu – a hned se ví, co bude k obědu! Abychom lépe viděli malé živočichy v kompostu, pořídili jsme dostatek lup. Kompost pravidelně zaléváme, pan školník a paní školnice ho obrací a provzdušňují a tak brzy máme novou zeminu pro naše pěstování… Naše kompostéry získaly za rok 2014 titul MISS KOMPOST a naše mateřská škola se stala partnerem projektu Kompostuj.cz. S dětmi už si dobře s kompostování víme rady, ale v domácnostech našich dětí tomu tak nebylo. V letošním roce jsme dostali nápad – zapůjčovat kompostovací kbelíčky „Šlupíky“ dětem na doma. A vznikl úkol pro děti i dospělé. Samozřejmě si každý týden jiná rodina užívá sběr bioodpadu do Šlupíka ve své domácnosti i s návodem, ve školce je pak pro ostatní překvapení, co všechno se doma vaří.  Zeminu z kompostéru využíváme pro výživu našich truhlíčků, ve kterých každoročně pěstuje každá třída svou nejoblíbenější zeleninu a slupky a odřezky zase vrátíme do kompostinky, nebo Fanouška…

Projekt podpořen z grantu Hlavního města Praha.

Autor:Lenka Wildová

MŠ Markušova, Praha

Tagy:

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?