kompostování Čtyřlístku

Děti zjišťovaly, jestli ve školce správně třídíme odpad a kde máme v okolí MŠ kontejnery. Zaujal je kompostér na školní zahradě a rozhodly se, že budou do kompostéru dávat bioodpad ze školní kuchyně.

Na tento školní rok jsme spolu s dětmi vybrali téma Odpady. Děti při provádění analýzy chodily po školce a zjišťovaly, jestli správně ve školce třídíme odpad, zahrály si hru na třídění „Barevné kontejnery“, dívaly se venku, jestli máme v blízkosti MŠ kontejnery na třídění odpadu.
Paní učitelka s dětmi z Kuřátek prováděly ve školce analýzu k tématu – jak recyklujeme odpad. Na schůzce malého ekotýmu si všichni prohlédli panáčky Alenky a Honzíka, které děti vyrobily z odpadního materiálu-ruličky, krabičky z kartonů, odstřižky látek.
Na zahradě MŠ děti objevily ještě jeden kontejner a dozvěděly se, že je to kompostér, do kterého pan školník vyhazuje trávu po sekání zahrady. Z domova některé děti kompostér znaly a říkaly ostatním, co se do něj vyhazuje. Již při plnění tématu potraviny se děti v Ekoškolce učily, jak neplýtvat potravinami a kam jdou zbytky potravin-bioodpadu. A tak se děti rozhodly, že budou do kompostéru dávat bioodpad ze školní kuchyně.
Na základě výsledků analýzy jsme si na schůzce Malého ekotýmu určili cíl a úkoly, které budeme plnit v letošním školním roce.
Nejprve paní učitelka s dětmi vyrobily plakát kompostéru, který bude postavený na chodbě u nástěnky ekoškoly.
Jako další úkol byl, že se děti domluví s paními kuchařkami a každá třída vždy 1 týden bude odnášek v kbelíku bioodpad z kuchyně do kompostéru. Rodiče se nabídli, že se zapojí a přinesou nám nějaké žížaly a také zbytky rostlin a půdy z květináčů a truhlíků.
V rámci školního vzdělávacího programu v měsíci listopadu proběhl ve školce ekologický program „Žížalí kouzlení“ o životě žížal. Děti se dozvěděly, kteří živočichové v kompostu žijí a jak zpracovávají bioodpad v humus bohatý na živiny. Humus použijeme na jaře na naše záhonky na školní zahradě, na kterých si děti pěstují ovoce a zeleninu.

Eva Mašitová, MŠ Čtyřlístek Běchovice, Praha

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?