kelímku odpadni

Zapojení široké veřejnosti do NEvytváření plastového odpadu.

Výzva směrovaná k občanům, aby si na akci Rozsvěcení vánočního stromu přinesli vlastní hrnky na nabízený čaj a svařené víno.

Pod tímto heslem byl zveřejněn článek v našem Lidickém zpravodaji. Autorem článku i myšlenky je člen ekotýmu -rodič. V rámci tématu ODPADY jsme řešili i otázku, jak působit na veřejnost, aby produkovala méně odpadků a hlavně, aby se nad touto problematikou vůbec zamýšlela. Výborná příležitost se nám naskytla při akci, kdy se sešla skoro celá obec, děti ze školky byly hlavními hosty a to při ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU. Využili jsme toto setkání k tomu, abychom lidem ukázali, že to jde. Poprosili jsme je, aby si přinesli svoje hrnečky na rozlévané nápoje, které jsou v rámci akce zdarma. Chtěli jsme tak v praxi předvést, že si lze akci užít a při tom po sobě nezanechat koše plné plastu.
Paní starostka nás v této akci podpořila a překvapivě většina lidí naši prosbu vyslyšela a hrnečky si donesla. Měli jsme dokonce šanci chvíli promluvit na mikrofon a říci všem, o co nám jde. Udělali jsme to formou rozhovoru, kdy členka ekotýmu odpovídala na mé otázky, abychom prezentovali způsob práce s dětmi, který je na ekoškolce zásadní.
V našem vánočním krámku jsme prodávali výrobky, jejichž základem bylo něco, co mělo už skončit v koši. Betlém z papírových uliček, svícny ze starých CD,andělé ze skleniček od jogurtu….
Akce měla velký úspěch a následovaly ji další, kde byla tato myšlenka zachována.

MŠ Lidice, okres Kladno

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?