když se rodiče zapojí do proměny školní zahrady

Z naší zahrady bychom chtěli vytvořit prostor pro hru i pro vzdělávání. Měla by být místem, kde budeme rádi trávit co nejvíce času. Letos jsme s ekoškoláky k novým proměnám zahrady přizvali i rodiče.

S tématem „Prostředí MŠ“ jsme začali pracovat již v minulém školním roce. Děti z celé mateřské školy zkoumaly vnitřní i vnější prostředí školy. Pátraly, z jakých materiálů jsou vyrobeny naše hračky, nábytek, herní prvky na zahradě. Uvědomily si, jaké rostliny se ve školce pěstují a kdo o ně pečuje. Zamýšlely se nad tím, co se jim u nás ve školce líbí a co by naopak změnily. Děti všeobecně vyjádřily spokojenost s vnitřním prostředím školky, avšak na školní zahradě našly mnoho nedostatků, které chtěly odstranit nebo změnit. Pečlivě zaznamenaly vše, s čím nebyly v zahradě spokojené. Seznam byl celkem dlouhý, ale ani přesto děti neztrácely elán a nadšení. Vymýšlely mnoho variant řešení a velmi často v nich figurovali maminka nebo tatínek. Východisko bylo jednoznačné. Děti rozhodly, že pozvou rodiče na naši zahradu a společnými silami zjednají nápravu zjištěných nedostatků. Seznámily se s novým pojmem „BRIGÁDA“, který se velmi rychle ujal a od té doby už nikdo jinak plánovanou akci nenazval.

Začali jsme se chystat a zamýšlet nad podrobnostmi. S dětmi jsme vybrali vhodný termín brigády, vytvořili jsme soupis věcí, které bylo třeba na zahradě udělat, sestavili jsme seznam potřebného materiálu i nářadí. Rozdělili jsme si role. Každý člen Ekotýmu byl zodpovědný za konkrétní úkol. 

Den před brigádou se na zahradě díky ochotným maminkám, tatínkům i paní učitelkám nahromadilo potřebné nářadí a krátce po obědě v den „D“ se začaly venku ukazovat první rozesmáté tváře rodičů. S radostí jsme s Ekotýmem a paní kuchařkami připravili pro účastníky brigády drobné občerstvení a zanedlouho každý pracoval na svém úkolu. 

Během jednoho odpoledne se nám podařilo vrátit na původní místo kamínky rozházené po zahradě, natřít vyvýšené záhony a lavičky, rozvozit obří hromadu písku do dětských pískovišť, urovnat terén zahrady, zrekonstruovat dřevěné auto pro děti, doplnit chybějící materiál do smyslových chodníčků, instalovat nádobu na sběr dešťové vody, vyplít prostor kolem jedlého koutku zahrady a zatlouct palisády kolem nově vysazených keřů a divokého koutku zahrady. Z brigády se stala příjemná společenská událost, setkání rodičů různých národností, dětí i zaměstnanců školy. Celé odpoledne se neslo v duchu dobré nálady, bohaté konverzace rodičů v českém a anglickém jazyce i dětské radosti a smíchu. 

Brigáda byla výsledkem celoroční práce a plně vycházela z metodiky 7 kroků. Po brigádě následovalo zhodnocení akce, srovnání s plánem činností, informovanost v rámci celé MŠ a doplnění Ekokodexu. Vzhledem k tomu, že zahradu bude zapotřebí stále udržovat, bude téma aktuálních i v dalších letech.

Marta Šváchová, Tereza Jindrová, Alena Fabiánová, MŠ J. Opletala, České Budějovice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?