když můžeš, jdi pěšky

V rámci tématu doprava jsme se zabývali dopravní situací u naší školy. Vyzvali jsme také žáky ostatních ZŠ, aby se zamysleli nad dopravní vytíženosti v okolí školy.

Žáci se rozhodli zjistit, kolik aut přijede ráno ke škole. Situaci  sledovali 5-krát,  zaznamenávali počet aut. Dále formou ankety ve třídách členové Ekotýmu zjišťovali, kolik žáků do školy chodí pěšky či jezdí autem. V rámci oslav Dne Země pak žáci informovali veřejnost a lobovali za pěší chůzi. Určitě se povedlo přimět některé děti, aby využily k dopravě do školy třeba i kolo. Na školním pozemku vznikly stojany na kola.  

Rádi bychom v budoucnu vybudovali na pozemku školy uzamykatelný přístřešek pro kola a koloběžky. 

ZŠ Ratibořická, Praha

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?