karneval v odpadcích

Jak spojit užitečné se zábavou? Jak prezentovat výstupy Analýzy a Plánu činností? Jak vtáhnout do dění v Ekoškole okolí? Využili jsme k tomu tradiční, hojně navštěvovanou školní akci,inspirujte se.

Každý rok pořádáme ve školce karneval, na který přichází děti školy s rodiči, prarodiči, dalšími příbuznými a známými. Propojili jsme jej s tématem Ekoškoly, takže jsme měli karneval Jídlo a vše s ním spojené, Voda voděnka, Recyklování a Pohádkové bytosti z přírody. Tím se nabízí zaměření karnevalu, nejen co se týká kostýmů, výzdoby, ale i náplně. Po dobu karnevalu přestěhujeme nástěnku Ekoškoly do sálu, kde se karneval odehrává. Předem informuje rodiče jaké kostýmy a proč připravit. V tématu Odpady rodiče vyráběli kostýmy z odpadových materiálů nejen pro děti, ale i pro sebe. A aby nebyla celá prezentace Ekoškoly jen o vystavení cedule, hráli jsme hry s využitím věcí, které jsme doslova vytáhli z koše a vymysleli jsme zábavný test se zajímavostmi o odpadech, který moderujeme jako šou. Byly v nich i otázky z Analýzy, kdy jsme dávali na výběr možná řešení. Např.: Kolik máme v budově školky odpadkových košů na třízený odpad? a) žádné b) 2 c) 16. Nebo otázky k Plánu činností: Kam máme v plánu jet s dětmi na exkurzi? a) na sběrný dvůr b) do krematoria c) do zlatnictví. Tím zajistíme další možnost, jak informovat o tom co jsme dělali, co připravujeme a s jakými výsledky a zvýšíme zájem dalších lidí. Dále na podobných akcích děti třeba zahrají krátkou scénku, zazpívají tematickou písničku nebo řeknou báseň, která se k tématu váže. Na karneval o jídle jsme s dětmi upekli sušenky Koko a dali je do misky. Vedle ní jsme dali misku s těmi kupovanými. Návštěníci ochutnávali, hlasovali, které jim více chutnají a také se dozvěděli, jakou stopu po sobě zanechá krabička kupovaných sušenek a jako vlastnoručně připravené sušenky. O proběhnuté akci pak zveřejníme článek v místních novinách a na webu školy.

Kroky a témata Ekoškoly:
Aktivita přímo směřuje k naplnění kritérií, kdy Ekotým seznámí další, které provoz školy zajímá o výsledcích Analýzy a Sledování a vyhodnocování.

MŠ Čeladenská beruška

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?