jsou z nás malí zahradníci

V MŠ jsme na jaře zrealizovali stavbu nového pyramidového záhonu, aby se děti mohly pokusit vypěstovat vlastní ovoce a zeleninu. Děti zasely semínka. Na brigádě svolané Ekotýmem záhon osadili. Na konci školního roku jsme pak úrodu sklidili.

Při tvorbě Analýzy a jejím vyhodnocení děti přišly na to, že si nemáme kde pěstovat vlastní ovoce a zeleninu. Jeden ze členů Ekotýmu oslovil paní ředitelku ZŠ, která zajistila výrobu a dovoz pyramidového záhonu na zahradu MŠ. Společně s dětmi jsme rozhodly, kam záhon umístíme. Další člen Ekotýmu oslovil místního starostu s prosbou o dodání hlíny z nově vzniklých stavebních parcel v obci. Starosta žádosti vyhověl a práce mohla začít. Zaměstnanci OÚ ve spolupráci se školníkem záhon ochotně sestavili a vyplnili hlínou. Pak teprve přišla řada na malé zahradníky, rodiče i členy Ekotýmu, kteří s sebou vzali potřebné nářadí a náčiní na první jarní brigádu. Na zahradě už byl přichystaný krásný vyvýšený záhon z modřínového dřeva, do kterého tatínci nanosili zahradnický substrát. Maminky,babičky a děti přichystaly záhonky a zasely hrášek, ředkvičky, mrkev, cibuli a nasadily jahody. Na záhonu jsme si však nechali ještě volné místo. A proč? S předstihem jsme si totiž s dětmi  již v únoru zasely semínka rajčat a paprik, abychom mohly pozorovat růst jednotlivých rostlinek a také se o ně patřičně starat. Podařilo se nám v dětech probudit zájem o práci na zahradě, zrealizovat stavbu záhonu,vypěstovat si zeleninu, ovoce a v neposlední řadě vtáhnout veřejnost do dění v MŠ. Do budoucna chceme v zahradničení pokračovat i nadále a u dětí tak podporovat kladný vztah k přírodě i ke zdravé výživě. Snažíme se, aby byly děti součástí dění v MŠ a mohly se podílet na výběru a realizaci těchto pro ně zajímavých činností.

Autor: Pavla Urbášková, MŠ Dubicko

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?