jeden z nejlepších příkladů na světě

Skvělá zpráva ze světa a taky trochu jazykolam: Univerzitní institut OSN pro pokročilé studium udržitelnosti vydalo publikaci Driving Sustainable Consumption and Production at the Local Level: Education for Sustainable Development Projects from the Global RCE Network.

Tato publikace představuje 12 inovativních vzdělávacích projektů na téma udržitelné spotřeby a výroby. Tyto projekty vznikly v rámci různých center (hlavně univerzit a nevládních organizací) po celém světě.

Všechny projekty se zaměřovaly na 12. cíl udržitelného rozvoje OSN (SDG 12 = odpovědná spotřeba a výroba) a ukazovaly dopad komunitního vzdělávání v různých částech světa právě na udržitelnou výrobu a spotřebu. Pro vaši představu, projekty řešily témata jako: účinnost zdrojů; nakládání s odpady a jejich minimalizace; spotřebitelské chování atd. 

Za celou Evropu byl vybrán příklad z České republiky týkající se projektu ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA, který spoluvytvářela Ekoškola, Univerzita Karlova a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tento projekt má super web s mnoha tipy, parádní metodiku, která je volně ke stažení a mnoho pracovních listů rovnou k využití do výuky.

Vše na jednom místě naleznete zde: http://odpovednaspotreba.cz/.

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?