jak jsme si „hráli“ s jídlem

Jak si děti upevňovaly základy zdravých stravovacích návyků a zdravého životního stylu.

Téma „Jídlo“, které bylo zpracováno v analýze Ekoškoly, se prolínalo do činností  v průběhu celého dne. V  didakticky zacílených činnostech jsme se věnovali  tématům jako např. ovoce, zelenina, jak se rodí chleba, potravinová pyramida.  Při pobytu venku  děti  pečovaly o pěstební políčka (pěstovaly zeleninu, byliny). Při stravování dětí ve formě mazacích dnů a dnů tzv. zdravých svačinek – (prakticky připravily ovocné jednohubky, citronádu, salátové mísy…) získaly zkušenost při krájení, seznámily se s technologickým postupem výroby, vyhodnocovaly denní množství zeleniny a ovoce ve stravě. V rámci navazujících aktivit proběhla exkurze  do školní kuchyně, kde sledovaly přípravu pokrmů, při společných činnostech s rodiči, si společně připravily bramborovou pomazánku,  zjišťovaly původ potravin v obchodě . Podnikly výlet na obilné pole.
Potraviny využívaly i ke tvoření (bramborová tiskátka). V rámci badatelských aktivit pozorovaly rozklad potravin v sklenicovém kompostéru, sledovaly vývoj plísní na pečivu, strukturu pečiva, semen pod digitálním mikroskopem, zkoumaly zrna pod mikroskopem, pozorovaly klíčení semen. Pro veřejnost jsme společně  uspořádali zahradní slavnost, kde měli příchozí možnost ochutnat zdravé pomazánky (špenátová, fazolová) i nápoje – neslazené koncentráty, které  jsou součástí pitného režimu pro děti. Ve spolupráci  se ZŠ Datyňská si žáci – ekologové připravili pro děti z MŠ odpoledne plné her a kvízů o zdravé stravě. V návaznosti na Ekoškolu jsem se zapojili do projektu “ Skutečně zdravá škola“. 

Autor: Monika Chylinská, MŠ Vratimov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?