hmyzín

Rozšíření biodiverzity na školní zahradě. Nápad a realizace hmyzínu naší školy.

Naše hmyzí domečky.
S nápadem pomoci živočichům na naší školní zahradě přišli žáci prvního stupně. V rámci výuky si přiblížili život v zahradách, tedy prostředí, které je nám nejblíž. Při pozorování na školní zahradě zjišťovali rozličnost zastoupených druhů živočichů a jejich důležitost v koloběhu přírody.
Součástí výuky byl i rozhovor o pomoci přírodě, kterou zvládneme všichni. Tak se zrodil nápad s domečky.
Hned po skončení hodiny došli žáci za zástupcem Ekotýmu, kterému nadšeně přednesli svůj nápad. Navíc ještě přidali možnost, že by hmyzíny mohli vyrobit starší žáci v technickém klubu. Pro Ekotým to byla také výzva. Zvládnou členové vše zařídit? Zvládli. Na schůzce si domluvili postup, došli za učiteli a vedoucím TK, připravili možnosti výroby, předali svým zástupcům v osmém ročníku návrhy, domluvili s třídami prvního stupně dokončovací práce na domečcích, jejich umístění a čekali na výsledek. Opravdu se podařilo vyrobit čtyři různé hmyzíny. Osmákům práce opravdu kvetla pod rukama. Povedla se. Po přestěhování do školy všichni obdivovali neotřelé tvary.
Naplnění a zasazení domečků na zahradě, na což se malí žáčci tak těšili, však přerušilo zavření škol. Byla to škoda, přesto byl výsledek úžasný. A ne jediný. Během výroby přišli další žáci s nápadem domečku pro ježka a čmelínu. Máme tedy další výzvy, které určitě nebudou poslední.
Přejeme všem také tak příjemné a nadšené chvíle při práci, jaké jsme si užili my.

 

Kroky a témata Ekoškoly:

Nápad na výrobu a umístění domečku pro hmyz na školní zahradě vyústil ze spojení s tématem – Prostředí školy.
V návaznosti na změny v budově školy přišli žáci 1. stupně za Ekotýmem, zda by nebylo možné umístit na zahradě dům pro hmyz. Dodatečně jsme tedy přidali požadavek do Plánu činností. Při následné schůzce Ekotýmu členové diskutovali možnosti realizace. Zástupci osmého ročníku navrhli, že by šlo vyrobit domeček v rámci pracovního vyučování, které absolvují v technickém klubu. Správně usoudili, že v TK je daleko lepší vybavení, materiál, odborné vedení, a tedy výborná možnost výroby. Následně byl návrh přednesen vyučujícím a vedoucím TK. Všichni souhlasili, a tak na dalším projektovém dni v TK žáci vytvořily náčrty různých typů a velikostí hmyzínů a konzultovali možnosti vedoucím TK. Byly vybrány 4 druhy zpracování. Další fází byla vlastní výroba. Vše se povedlo a hotové hmyzíny čekají na naplnění a umístění na zahradě. Tento bod nám překazilo zavření škol.
Ekotým koordinoval komunikaci s učiteli, vedoucím TK, vlastní výrobu, předání domečků třídám 1. stupně, které chtěly domečky naplnit a umístit.

 Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?