hmatová stezka

Sázeli jsme hned vedle naší jabloně, která je symbolem naší školy.

Pro zlepšení vzhledu naší zahrady a vybudování něčeho užitečného jsme se pokusili vybudovat hmatovou stezku. Na začátku jsme se nechali inspirovat jinou školkou, která má již hmatovou stezku vybudovanou, a po návrzích na vhodné umístění jsme se rozhodli zabudovat ji okolo stromu hned vedle naší jabloně, která je také symbolem naší školky. S pomocí jsme vykopali základy, a pustili se do vyhledávání vhodných materiálů k naplnění jednotlivých sektorů. Byly požádáni také rodiče o vhodný materiál, zejména dřevo, které by mělo ohraničovat a rozdělovat stezku. Jako materiály jsme vybrali jemný písek, šišky, kaštany, 3 velikosti kamínků, kůru, zeminu a piliny. Na sběru materiálu se podílela celá školka, včetně pedagogů i správních. Ekotým rozhodl, že na zem dáme pytle, aby se daná sektor dal lehce vyměnit a materiál se nezašlapal do hlíny. Tak jsme tedy udělali a začali postupně hmatovou stezku plnit. Na konci roku byla hmatová stezka hotová a tak jsme ji mohli začít využívat a všechno se zdálo být v pořádku. V září, po letních prázdninách, jsme zjistili, že nám skoro všechny materiály ve stezce shnily, nebo je vzala voda. Pátrali jsme proč se tak stalo, a dozvěděli jsme se, že voda se držela v pytlích a neměla kam dál odtékat a proto se nám kamínky i písek vyplavily ven. Díky vodě a teplům nám také shnily šišky, kaštany, piliny. Proto jsme se rozhodli letos hmatovou stezku zrekonstruovat. Vyndáme pytle, prohloubíme stezku a vysteleme ji něčím, co propouští vodu. 

Äutor: Michaela Moravcová, MŠ Nad Parkem, Praha – Zbraslav

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?