exkurze do Sběrného dvora TS Beroun s MŠ Beroun

V rámci oslav Dne Ekoškol jsme s předškolními dětmi v rámci Ekovycházek navštívili Sběrný dvůr v Technických službách v Berouně a řešili problém kam s odpady, které se nevejdou do popelnic ve městě.

Předškoláci si před odchodem z mateřské školy zopakovali správné třídění odpadu ze školky do barevných popelnic na našem dvoře. Cestou na exkurzi jsme si všímali, jak třídí odpad lidé ve městě, kolik je kde a jakých popelnic a malých kontejnerů. Ve Sběrném dvoře už na nás čekal průvodce a vysvětlil dětem, kam se ukládají objemné odpady – jako televize, lednice, pračky, nábytek, stavební suť, pneumatiky, a podobně. Zjistili jsme také, že malé nebo nepotřebné oblečení se zde dá odevzdat do speciálního kontejneru a být tak nadále k užitku potřebným lidem. Za správné odpovědi děti získaly od pana průvodce ekologické pexeso. Po návratu z exkurze si předškoláci nakreslili své zážitky a poznatky do Ekozápisníčků.

Malé děti, které by dlouhou cestu nezvládly ujít, zůstaly v mateřské škole, oslavily Den Ekoškol hrami na třídění odpadů, sledováním pořadu Kostičky- Odpady se hromadí a praktickými ukázkami třídění na dvoře školky.

Všechny děti si po obědě navzájem vyprávěly své zážitky z dnešního dne. Všem se oslava moc líbila.
Pravidelně jednou měsíčně plánujeme s předškoláky polodenní Ekovycházky do přírody na dané téma, spojené s plněním úkolů, pohybovými aktivitami, pozorováním přírody. Děti tak poznávají své okolí a vytváří si k němu pozitivní vztah.

MŠ Beroun

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?