exkurze do pekárny

S dětmi jsme vytvořili informační plakát, na kterém je znázorněna posloupnost jak se ze suroviny stane potravina. Dále jsme navštívili místní pekárnu, kde jsme se seznámili s jejím provozem.

V Ekoškole se v současné době zabýváme tématem Jídlo. Pro příklad dobré praxe jsme si vybrali dvě podotázky k otázce č. 2 – (Je ovoce a zelenina, které děti ve školce dostávají, českého původu?). Tyto podotázky vám tímto chceme více přiblížit.
Záměrem bylo: u podotázky č. 1 – v rámci environmentální výuky dát dětem povědomí o rozdílu mezi surovinou a potravinou → úkolem bylo: dětem názorně ukázat rozdíl mezi surovinou a potravinou a u podotázky č. 2 bylo záměrem – seznámit děti s výrobou pečiva →úkolem bylo: navštívit pekárnu a seznámit děti s tím, jak vzniká potravina.
V měsíci srpnu jsme s dětmi, které chodily do školky v rámci vycházky z obilného lánu „utrhli“ několik klasů zralé pšenice, které jsme dále využili k vytvoření informačního plakátu, aby děti pochopily jaký je rozdíl mezi surovinou a potravinou. Plakát nás posloupně informuje o tom, jak se ze suroviny stane potravina.
Začátkem nového školního roku jsme byli na exkurzi v místní pekárně K&K PRIMKA s. r. o., kde nás majitel seznámil s celým provozem. Nejdříve jsme navštívili technickou místnost, ve které jsou umístěny tři zásobníky na mouku, kterou dovážejí cisternou z mlýna v Kyjově nebo v Trenčíně. Tyto zásobníky se nacházejí mimo hlavní budovu pekárny.
Technolog provozu si přesně odměří potřebné množství mouky, kterou potřebují pekaři k výrobě různých druhů pečiva a mouka potrubím putuje ze zásobníků do místnosti, kde jsou různé potravinářské stroje. Jsou to např.: stroje hnětací, ve kterých se připravuje těsto, různé formy, plničky, pánve a hlavně elektrické pece, ve kterých se peče několik druhů pečiva. Děti měly možnost vidět jak se „dělá“ chleba, rohlíky, bavoráky nebo oblíbené koblihy. Prohlídka provozu pekárny pozitivně přispěla k tomu, aby děti získaly představu jaký je rozdíl mezi surovinou a potravinou.

MŠ Bojkovice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?