ESKa – nový způsob sebehodnocení pro ekotýmy

Sebereflexe je schopnost vědomí uvažovat o sobě samém. Díky této schopnosti lze například zkoumat příčiny nebo důsledky svého chování. To je bezesporu předpokladem vlastního rozvoje, vnitřní motivace se chtít zlepšit i převzetí odpovědnosti za své činy. Jak je uvedeno ve Výkladovém slovníku z pedagogiky (2012), jedná se o jednu z potřebných kvalit a schopností každého člověka, kterou by měla pomoci rozvíjet škola. A tak k tomu přistupujeme i v Ekoškole.

Celý program je založen na tom, že agendu plnění 7 kroků Ekoškoly si žáci mají řídit sami. Jak to tedy udělat, aby si mohli svůj pokrok vyhodnocovat sami? Jednoduše. Tabulka kritérií se zjednodušila přímo pro žáky do formy Ekotýmáckých Sebehodnotících Karet, tzv. ESKa. Jsou rozděleny podle 7 kroků a v krocích podle jednotlivých kriterií. Každá karta popisuje jedno kritérium (např. „Co máme v Plánu činností?“) a otázky, které jej konkretizují (např. „Je v plánu, čeho chceme dosáhnout? Půjde ověřit, že jsme toho dosáhli?“).

ESKa byly již odeslány zapojeným školám a věříme že jim přinesou příjemnější vyhodnocení postupu na jejich cestě Ekoškolou. Jsou i veřejně ke stáhnutí na webu Ekoškoly v sekci Materiály ke stažení anebo pod tímto odkazem.

Za tým Ekoškoly

Tomáš Driml – národní koordinátor, metodik a IT Ekoškoly

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?