ekostrom

Společně jsme výtvarně zpracovali strom, na nějž průběžně doplňujeme lístečky s aktivitami, které v rámci ekologické výchovy ve škole plníme. Základ stromu tvoří kořeny (=členové ekotýmu), jednotlivé větve představují jednotlivé oblasti (odpady, prostředí, energie, voda, EVVO ve výuce apod.)

Strom jsme dělali proto, abychom měli okamžitý přehled o tom, co v oblasti ekologie ve škole v průběhu let děláme.
Strom nakreslila jedna žákyně z ekotýmu, lístečky připravili ostatní žáci, členové ekotýmu na lístečky průběžně doplňují všechny aktivity. Pokud některý lísteček již neplatí, je přelepen novým.
Vidíme, jak strom stále roste, máme na očích stále informace o tom, že naše práce není zbytečná a postupuje stále vpřed.
Díky rekonstrukci síně tradic jsme byli nuceni strom 2x přemisťovat. První místo na „chytré nástěnce“ nebylo příliš šťastné, hrozilo jeho poškození. Nyní je strom zarámován a umístěn na viditelném místě. Občas se nám nedaří zachovat příslušná místa na větvích pro jednotlivé lístečky – oblasti.
Se stromem pracujeme již od roku 2013, strom „roste před očima“, proto je vidět, že se v oblasti ekologie na naší škole stále něco děje, což plánujeme i do budoucna.

Ekotým, ZŠ Jirkov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?