ekostezka

Na školní zahradě budujeme ekostezku se stanovišti pro praktickou výuku a práci v terénu. Všechna stanoviště si budují žáci vlastními silami a také o ně následně pečují. Stanoviště jsou zaměřenana přírodu a environmentální problematiku.

V rámci různých grantových výzev jsme postupně na školní zahradě vybudovali bylinkovou spirálu, skalku, učebnu v přírodě s fotovoltaickými panely, hmyzí domek, hřbitov odpadů, arboretum, pocitový chodníček, budky, krmítka a pítka pro stálé ptáky a rybníček.

Všechna stanoviště si žáci vybudovali vlastními silami za pomoci místních firem a také o ně průběžně pečují. Všechna slouží k výuce a praktické činnosti a jsou po dohodě přístupná také žákům ostatních školských zařízení. Dále se je snažíme doplňovat nástěnnými tabulemi a budeme usilovat také o vybudování dalších stanovišť.     

autor: Venuše Antoniszynová, ZŠ A. Sochora, Duchcov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?