ekokonference

Ekokonference je každoročně pořádaná soutěž na jednotlivá témata Ekoškoly. Na její organizaci se velkou částí podílí školní ekotým, který celou akci moderuje a sám se také aktivně účastní.

První pondělní prosincové ráno roku 2022 se na našem Gymnáziu sešly týmy badatelů ze základních škol Moravskoslezského kraje. Možná se ptáte, při jaké příležitosti se tu u nás sešli a zda jste mohli být mezi nimi.
Pokud rádi hledáte odpovědi na otázky týkající se problematiky životního prostředí, rádi byste si vyzkoušeli zpracovat v týmu prezentaci na ekologická témata a nechali se ohodnotit odbornou porotou, pak je naše Ekokonference určena právě pro vás!

Členové ekotýmu se před začátkem soutěže sešli a připravili vše potřebné pro hladký průběh Ekokonference .Já, Maxmilián Škvrna, společně se spolužačkou Annou Mandíkovou, jsme soutěž uváděli. V porotě letošního ročníku zasedla za odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje paní Ing. Michaela Bendová Ph.D., za Ostravské muzeum přijala pozvání paní Mgr. Hana Kolblová a za Zoo Ostrava paní Mgr. Dana Škorňáková a paní Mgr. Veronika Máchová. Porotce čekal náročný úkol, vyslechnout si a vyhodnotit příspěvky ze 13 škol, od více než 40 žáků. Po zahájení Ekokonference proběhlo představení činností ekotýmu a EVVO aktivit na naší škole. Měli jsme tu čest zhlédnout všechny ty zajímavé prezentace na různá témata týkající se vody, odpadů, energií, konzumního způsobu života a dalších. Soutěžní prezentaci si připravili také členové ekotýmu na téma zmíněného konzumního způsobu života. Soutěž každoročně pomáhá školám regionu se vzájemnou spoluprací a inspirací na nové aktivity. Věříme, že Ekokonferenci budeme moci pořádat nadále a těšíme se na další ročníky.

Maxmilián Škvrna, Gymnázium Olgy Havlové

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?