do lesa s našimi novými kamarády

U příležitosti celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ spolupracujeme s Domovem Pod Lípou Lipník, který poskytuje péči dětem s mentálním postižením.

Naše Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav, získala mezinárodní titul Ekoškola a v rámci tohoto projektu se snažíme děti naučit vnímat a chránit přírodu kolem nás. Pravidelně pořádáme různé aktivity se zaměřením na environmentální vzdělávání.

Každý rok se celá mateřská škola účastní celorepublikové akce Ukliďme Česko a zveme také občany Vlkavy a blízkého okolí. Již podruhé s námi byly také děti z Domova Pod Lípou Lipník, které akce také zaujala. Všichni společně jsme pomohli vyčistit cestu a část lesa od odpadu. Odpad jsme naložili na valníčky, odvezli do mateřské školy a tam jej roztřídili. Zaměstnanci obce Vlkava jej pak odvezli na separační dvůr. Touto akcí pomáháme nejen přírodě, ale také nám, abychom měli krásné a čisté prostředí, kam si chodíme hrát. Získali jsme i nové kamarády, na které se vždy těšíme.

Této akce se chceme účastnit pravidelně každý rok. Naše rada 🙂 Nezapomeňte, že velké věci začínají u nejmenších a pokud se oni naučí chovat k přírodě odpovědně, tak je to cesta  jak pomoci naší planetě Zemi.   

autor: Jitka Čadilová¨, MŠ Vlkava

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?