dílnička pro děti a rodiče

Priority naší třídy – eko výchova se zaměřením na recyklací a prostředí; seznámení s plodinami, které pěstujeme v blízkém okolí; umět nejen pojmenovat naše emoce.

Ve středu se u nás v mateřince konala první dílnička pro rodiče a jejich děti. Vyráběl se skřítek pro radost na naší venkovní zastřešené terase. Naše priorita je seznámit děti s plodinami z našeho blízkého okolí. A kterou jinou, když jsme beskydská oblast, než bramboru. Děti znají bramborové kaše, bramborové knedlíky, uvařené brambory či hranolky. Avšak vidět bramboru ve slupce vyvolala otázky typu: „Jak to, že je brambora černá? Proč je ta brambora špinavá?“ Dále se zabýváme ekologickou výchovou resp. recyklací. Všichni máme doma ponožky. A někdy té jedné chybí druhá. Místo, aby se vyhodila, využili jsme ji jako čepici pro skřítka Radost. Od letošního školního roku pracujeme především s emocemi. Rozhodli jsme se, že tu naši první emoci, která se jmenuje radost, nejen že pojmenujeme, ale že si ji pořádně užijeme a vyrobíme. Skřítky si děti zapíchly do trávy, aby při příchodu do MŠ vyvolaly na tvářích všech přítomných úsměv, možná i smích….

Téma Odpady a Prostředí, úkolem je spolupráci s rodiči a zanést EV do každodenního vzdělávání dětí

Bc. Taťána Soukalová, MŠ Francouzská

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?