děti a příroda patří k sobě

Děti v projektu začaly přeměňovat pozemek v blízkosti školy ve školní zahradu.

Záměr přeměnit tento pozemek ve školní zahradu se zrodil už před rokem. Koordinátor Ekoškoly vytvořil za podpory členů ekotýmu návrh, co by se mělo postupně na školní zahradě objevit a co by měla splňovat. Jelikož není pozemek oplocen a finance na oplocení jsou příliš vysoké, začínáme s živým plotem. Před samotnou výsadbou navštívil Ekotým s koordinátorem zahradnictví a informoval se, jaké rostliny by nejlépe splňovaly náš požadavek: odolnost, vytrvalost a nenáročnost. Po zjištění cenového rozpětí jsme zvolili tavolníky, ptačí zob, zlatici – to jsou ostatně druhy hojně vyhledávané ptactvem.

O hodinách pracovního vyučování žáci devátých a osmých ročníků vytyčili, naměřili a zryli vysazovaný úsek. Odebrané drny byly využity k založení kompostu. Takto připravený úsek byl během akčního dne 4. května, postupně osazen výše uvedenými keři. Keře zakoupili vybraní žáci z I. a II. stupně. Byli mezi nimi jak členové stávajícího Ekotýmu, tak naši členové budoucí. Akce se však účastnili nejen žáci, ale i učitelé školy, koordinátor, paní ředitelka i asistenti. Rodiče žáků se později přišly na konečný výsledek také podívat.

Během samotné výsadby došlo k nečekané komplikaci, která nám následně velmi znesnadňila další průběh ošetřování keřů. Zradilo nás čerpadlo na vodu, takže jsme nosili vodu na pozemek konvemi ze školy (vzdálenost cca 100 m). Za dlouhotrvajícího sucha to byla opravdu značná zátěž a některé keře úmorná letní vedra nepřežily. Přes suché víkendy jsme zalévali vodou dováženou kontejnery z rybníka (zajistil koordinátor). Když konečně trochu zapršelo, vrátila se nám víra, že se rostliny vzpamatují a porostou k radosti všech. Děti chodí keře pravidelně kontrolovat, mají o ně obavy a neustále připomínají, že se musí zalévat.

Děti si váží společně vykonané práce a své dílo chrání a neničí ho. Na vlastní oči tak vidí smysluplnost činnosti. Posuďte sami, co řekli:

Těším se, až si budeme na zahradě hrát.“
„Musíme jít zalévat, je veliké sucho!“
„Jen, aby nám někdo rostliny nezničil! „
„Ty jo, to vypadá dobře.“

Během podzimu budeme po dohodě s Městem vysazovat strom svobody – lípu. Dosadíme nepřeživší keře a postupně budeme v realizaci zahrady pokračovat.

Veřejnost byla informována o probíhajícím projektu nejen z webových stránek školy, ale zpráva byla zveřejněna i v místním tisku „Turnovsko v akci“.

ZŠ Turnov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?