Inspirace

Příběh Ekoškoly tvoří především žáci a učitelé ve stovkách škol v celé ČR. Inspirujte se tím, co dokázali.

Dejte nám vědět, co na škole děláte. Nejenom nás, ale také kolegy z ostatních škol i širokou veřejnost zajímá, co jste dokázali na vaší cestě k Ekoškole, jak postupujete v 7 krocích a co jste udělali v Tématech Ekoškoly. Vyplňte formulář ZDE a nezapomeňte na fotografie. 


"Domácí zahrádka" aneb ekosystém ve skle

Žáci v rámci distanční výuky vytvářeli vlastní ekosystémy, aby se blíže seznámili s ...

Učebna v přírodě aneb “Hurá ven!”

Názorná výuka v přirozeném prostředí je nejlepší způsob, jak žáky naučit fungování ...

Mé místo ve škole

Při sestavování plánu činností k tématu "Prostředí školy" se nám děti ...

Procházka hledačka aneb jak zůstat v kontaktu

Jak i přes uzavření školy zůstat v kontaktu s rodiči a dětmi a naplnit Plán činností? ...

Menu pro změnu

Osvětová akce Ekotýmu pro veřejnost a zdravém stravování, problematice palmového oleje a ...

Den zdravých svačin

Chtěli jsme ostatním ukázat, že zdravá jídla mohou být i chutná.

ZŠ Dubá v akci

Co se událo na ZŠ Dubá

Den bez palmového oleje

Upeč si vlastní dobrotu bez palmového oleje!

Hmyzín

Rozšíření biodiverzity na školní zahradě. Nápad a realizace hmyzínu žáky naší školy.

Jednou ty stromy vysadíme

A chceme divokou zvěř na naší zahradě.

Komu tím prospějete?

Vadí nám odpadky na zemi!

Buďme "fér"

Žáci prostřednictvím různých aktivit a osobního prožitku pochopili význam pojmu FAIRTRADE, ...

Stop palmovému oleji

Ekotýmáci se společně se svými spolužáky zabývali problematikou palmového oleje. Rozhodli ...

Snažíme se o změnu!

Spolupracujeme s pracovní skupinou Dětská hřiště, která vznikla na popud rodičů ...

Podzimní zamykání zahrady

Ekotým v zimních měsících naplánoval úpravu Živé zahrady na školním pozemku. Akci jsme ...

Živí baterkožrouti

Chtěli jsme na naší škole obnovit sběr vybitých baterií. Nejde však o obyčejné sběrné ...

Plýtváš jídlem i ty?

Ekotým ZŠ a MŠ Tyršovy z Prahy Jinonic si přidal dvě nová témata – Doprava i Jídlo a ...

Posezení na zahradě

Ekotým Mravenci ze Základní školy a mateřské školy Telecí navrhl vyrobit vlastními silami ...

Putování s kapkou vody

Jak nejlépe dětem přiblížit proces cesty kapky vody, než že si cestu projdeme a podíváme ...

Vánoční kytičky

Ekotým připravil k prodeji na vánočním jarmarku květináčky s rostlinami. Cílem aktivity ...

Světový den Ekoškol

Žáci Ekoparlamentu si pro ostatní spolužáky připravili dílničky na témata Ekoškoly.

Biodiverzita ve Štramberku

Žáci se aktivně a zážitkově seznámili s tématem Biodiverzita. Pomocí interaktivních metod ...

Vyvýšené záhony

Zabývali jsme se tématy EV ve výuce a Prostředí školy. Našli jsme místo pro výstavbu ...

Cesta k suché zídce

Aneb od nástěnek ke kameni a do truhlárny.

Nechceme jablka jen z regálů

Základní škola v Krásné Lípě se přihlásila do IKEA výzvy s unikátním projektem ...

Úklid Rájeckého potoka – MŠ Olbrachtova v Karviné

Do IKEA výzvy se tato mateřská škola přihlásila s nápadem na úklid Rájeckého potoka.

Jak předat informace ostatním tak, aby je to bavilo?

Žáci na Základní škole Běžecká v Sokolově to zkusili školním „questem“. Přihlásili ...

Závěr roku s Ekotýmem

Přemýšlíte jak si s dětmi ozvláštnit konec roku? Zajímá Vás, jak děti vnímají svou ...

Školní Ekokodex aneb Na přírodě nám záleží

V rámci kroku Ekokodex jsme se rozhodli s Ekotýmem vytvořit Ekokodex společně se všemi žáky ...

Miluji jídlo. Neplýtvám.

V Analýze tématu "Odpady" jsme zjistili, že máme v jídelně docela velké množství ...

Envicup inspiruje

Projekt Envicup jsme vymysleli jako možnost spolupráce okolních malotřídek, jako prostor pro ...

I stromy mají svůj den D!

I stromy mají svůj den D! Páťáci a žáci 7. A měli takový neobyčejný den, kdy na naší ...

Ekostrom

Společně jsme výtvarně zpracovali strom, na nějž průběžně doplňujeme lístečky s ...

Učíme mladší spolužáky

V naší třídě jsme se rozdělili do pěti skupin a připravili si program na téma odpad. Ve ...

Osvětová akce ke svátku Ekoškol

Žáci uspořádali osvětovou akci pro občany obce, která se týkala vytvoření sběrného ...

Ekoden aneb Velká pátrací akce

Analýza naší školy, do které se zapojila většina tříd naší školy. Akce proběhla dne ...

Recyklohraní

Program pro žáky 1. stupně, děti z okolních mateřských škol a veřejnost. Cílem bylo ...

Spolupráce s jinými Ekoškolami

V rámci získávání nových zkušeností jsme uspořádali návštěvu pro Ekotým ze ZŠ ...

Den Země ve 3. ZŠ Litvínov

Oslavili jsme Den Země a při tom se i trochu poučili.

Ekotašky

V rámci druhého kroku jsme se zabývali tématem "Odpady". Vypracovali jsme analýzy v ...

Janovice a Lískovec táhnou za jeden provaz

Před čtyřmi lety jsme navázali spolupráci z Ekotýmem z Janovic. Od té doby se jednou ročně ...

Den činu Ekoškoly - Olympijský týden

Letos proběhl v naší škole týden činu, zaměřený na novou oblast, kterou jsme v loňském ...

Den Země na naší škole

Zvolili jsme si témata Voda a Půda v areálu školní Ukázkové přírodní zahrady. Cílem bylo ...

Zahradní jezírko

Projekt je součástí dlouhodobého řešení využití školní zahrady. Vybudováním jezírka ...

Vím, co dýchám

Větráme krátce, ale intenzivně - co to znamená? Jak je to správně? V rámci badatelského ...

Kdo si hraje, nezlobí!

O volných hodinách nebo o přestávce na oběd hrajeme rádi vybíjenou a na školním dvoře ...

Přírodní zahrada

V areálu školního pozemku byl realizován projekt Přírodní zahrady. A vešlo se do ní ...

Když můžeš, jdi pěšky

V rámci tématu Doprava jsem se zabývali dopravní situací u naší školy. Vyzvali jsme také ...

Ekologická olympiáda

Ekologická olympiáda pro žáky 3.-5. ročníků spočívala v plnění úkolů s ekologickou ...

Pojďte s námi do zahrady

Naučná stezka po školní zahradě pro MŠ, družinu a školní klub. Ekotým vytvořil na ...

Výzkum kvality potoků pomocí bioindikátorů

Zkoumali jsme všechny potoky v našem okolí. Zajímali nás bezobratlí živočichové (a jejich ...

Živá zahrada

Naše škola má poměrně velkou zahradu. Naším cílem je, aby část z ní byla přátelská ...

Pomáháme a zachraňujeme - šimpanzy v ZOO Ostrava

Již mnoho let je naše škola adoptivními rodiči šimpanzů v ZOO Ostrava.

Den zdravých moučníků a zdravého cukroví v době adventní

Na naší škole proběhl Den zdravých moučníků a cukroví. Cílem bylo přispět k ...

Neplýtvej potravinami. I ohryzek se dá využít.

V rámci projektových dnů seznámit mladší žáky a děti ze školky s možností ...

Had a doprava?

Celostátní školní projekt s názvem Oblékáme hada Eda. Tento dopravní projekt motivuje děti ...

EKOkonference

EKOkonferenci připravoval a zpracovával EKOtým složený s žáků prvního stupně ...

Plasty x příroda

V anglickém jazyce žáci rozšiřovali slovní zásobu a prohlubovali znalosti v tématech - ...

Jak vybavit dítě do školy zdravě a šetrně k životnímu prostředí

Minitým z našeho Ekotýmu si vzal na starosti informovat rodiče budoucích žáků školy o ...

Zahradní slavnost

Uspořádali jsme Den činu pro rodiče a veřejnost - zahradní slavnost. Chtěli jsme seznámit s ...

Odpad třídíme. Proč ne i ty?

V rámci kroku Monitorování a vyhodnocování jsme zjišťovali úroveň informovanosti žáků a ...

Celoškolní soutěž o nejlepší Ekokodex

Abychom dosáhli toho, že se bude celá škola řídit jistými ekologickými pravidly a bude je ...

Obluda je pryč

Po dvaceti letech jsme se zbavili automatu na nápoje, který stál na naší školní chodbě, ...

Pěšky do školy

V rámci týdne mobility a ve spolupráci s organizací Pražské matky jsme uspořádali akci ...

Jak zaujmout plánem činností

Pokusili jsme se vyřešit problém neatraktivnosti zveřejněného plánu činností.

Ekostezka

Na školní zahradě budujeme Ekostezku se stanovišti pro praktickou výuku a práci v terénu. ...

ZOO v šatnách

V rámci vylepšení Prostředí školy se "ANKETOU ZOO v šatnách" mělo rozhodnout, ...

Když Ekotým učí biodiverzitu

Během tří dnů si Ekotým zahrál na učitele, aby žáky naší školy obohatil o zajímavosti ...

Ekotým učí mladší spolužáky

Pro začlenění témat EV do výuky mimo jiné využíváme programy, které 1 až 3-krát ročně ...

Ekotým inspiruje

Rozhodli jsme se plánovaný výlet Ekotýmu spojit smysluplně s navázáním spolupráce s jinou ...

REUSE trh

Ekotým spolupracoval na vytvoření REUSE trhu! Cílem bylo dát nový život starým věcem, aby ...

Projekt na proměnu autobusové zastávky

Ekotým školy vytvořil vlastní miniprojekt na proměnu nevzhledné autobusové zastávky pod ...

Jíme domácí, jíme zdravě

Bohatou úrodu ze školní zahrádky jsme využili při "Dni činu" k tomu, abychom ...

Děti a příroda patří k sobě

Děti v projeku začaly přeměňovat pozemek v blízkosti školy ve školní zahradu.

Projekt Zeleninový jarmark

Členové Ekotýmu v naší škole se rozhodli vydělat si uspořádáním akce na zakoupení ...

Dešťové kapičky dostaly nožičky

Voda a její ubývání v krajině je velký problém, proto jsme se rozhodli uspořádat ...

Odpočinkový koutek

Účastníci výzvy s IKEA spojili síly dohromady a vytvořili ve škole příjemný odpočinkový ...

Živá voda pro školní zahradu

22. březen - Mezinárodní den vody se stal v ZŠ a MŠ Janovice příležitostí k propojení ...

Naše školní zahrada

Rozhodli jsme se vytvořit několik zajímavých stanovišť na školní zahradě. Na podzim jsme ...

Co nakupujeme s jídlem a nevyužijeme?

K boji proti igelitovým pytlíkům a jiným jednorázovým obalům využili žáci v Základní ...

Den po konci světa

Na Základní škole v Šenově využili peníze z výzvy Měním školu s IKEA na školní ...

Správná cesta k žížalám

Žížaly nám dělají radost, rostou, zpracovávají vše, co jim dáme, byla to dlouhá cesta, ...

Snídaně pro Fair trade

Proč je tady Fair trade? Školní akce přinesla ukázku jídel z Fair trade nabídky i informace ...

I odpad může být krásný

Členové Ekotýmu ZŠ Šrámkova v Opavě umí vyrobit z odpadových materiálů zajímavé ...

Půjčovna pomůcek

Ekotým ZŠ Zbiroh se nechal inspirovat "knihovnou věcí" a pro své spolužáky ...

Environmentální uvědomělost dětí

Děti z malotřídní školy dokážou nejen měnit své okolí, ale i šířit environmentální ...

Super hotel pro hmyz

Během schůzek od dětí několikrát jasně zaznělo, že je nezbytně nutné přijít s ...

Férová snídaně

Cílem akce bylo prohloubení spolupráce školy, obce a veřejnosti při propagaci fairtradových ...

Máme jídla dostatek? Lze s ním plýtvat?

Myslíte si, že je jídla dostatek? Jsme tak tak bohatí, že ním můžeme plýtvat?

Jak jsme se skamarádili s vodou

Dne 22. března se slavil světový Den vody. Na naší škole jsme však vodu uctili až o týden ...

Den činu

Zapojením do mezinárodní kampaně Litter Less jsme chtěli žáky, zaměstnance i veřejnost ...

Projekt HLINÍK

Třída VI.A si připravila prezentaci o hliníku pro své spolužáky i pro občany Bruntálu.

Bylinková spirála

Ekotým mravenci na základní škole v Telecím vytvořil bylinkovou spirálu. Bylinky se ...

Ochrana starých odrůd

Ekotým mravenci se zapojil do Gengelu a pěstuje původní odrůdy rostlin. Vybrali jsme si hrách ...

Mrkvový den na ZŠ Třebotov

Ekotým zorganizoval v rámci ozdravení svačin svých spolužáků Mrkvový den. Mrkev ovládla ...

Plant for the Planet

Ekotým Wichterlova gymnázia se aktivně podílel na organizaci vzdělávacích akcí pro děti ...

Zdravé svačiny v naší škole

Náš školní systém získávání bodů umožňuje celoškolním týmům (modrému, žlutému, ...

Přírodní zahrada v Rajhradě a její vývoj

V rámci programu Ekoškola jsme se rozhodli vytvořit školní přírodní zahradu. O zahradu se ...

Jak jsme natáčely krátké video

Máte natočit video a nevíte jak na to? Přečtěte si, jak na to šly Kačka a Aneta ze Zbiroha.

Příklady Plánu činností

Nechte se inspirovat plány činností ze škol a školek. Podívejte se, jak plány dělat jinak, ...

Starší děti učí mladší děti o jarních květinách

Odpolední družina v Povrlech prostřednictvím květin propojila prvňáčky se sedmáky a ...

Tím, co jíš, planetu svou ochráníš

Ekotým na Základní škole Sokolov, Běžecká se rozhodl investovat finance získané ve výzvě ...

Šetrné hospodaření s jídlem na Dni Země

Ekotým ve Zbirohu dává vědět, na čem pracuje a proč.

Jak začít na škole s vermikompostováním

Díky žížalkám může každá třída přeměnit rostlinné zbytky ze svých svačin či oběda ...

Badatelství v Ekoškole

Badatelsky orientované vyučování (BOV) vám může pomoci s ekoškolím krokem EV ve výuce, ...

Jak Jára k Ekoškole přišel!

GLOBE + Ekoškola = VSL

Posezení s motýly

Ekotým na Základní škole 5. května v Rožnově pod Radhoštěm proměnil díky financím od ...

Vermikompostování, aneb snižme množství odpadu

Už jste někdy slyšeli o vermikompostování? Chtěli byste mít také ve škole své žížalky? ...

Jak jsme chtěli změnit svět

V rámci tématu šetrný spotřebitel jsme v Ekotýmu dostali nápad jak zamezit vzniku odpadu, ...

Žížalí příběh v Tereze

V TEREZE nezůstáváme pozadu a tak jsme si také pořídili vermikompostér. O tom, jak to ...

Jak začít s vermikompostováním ve čtyřech krocích

Jaké byly naše začátky s vermikompostováním ve Vraném nad Vltavou? Především veselé. ...

Vermikompostování na ZŠ a MŠ Drmoul, aneb Žížaly mezi námi

Moc jsem se na žížaly těšily, ale není to jednoduché se o ně starat. Naopak to vyžaduje ...

Vermikompostování na ZŠ Měcholupy, aneb správná cesta k žížalám

Žížaly nám dělají radost, rostou, zpracovávají vše, co jim dáme, byla to dlouhá cesta, ...

Žížaly ve škole ZŠ Mendíků

V rámci soutěže "Hledáte nové spolužáky, pořiďte si žížaláky", jsme vyhráli ...

Jak jsme k nám nastěhovali žížalí rodinu

Aneb o tom, jak jsme se sešli, společně sestavili vermikompostér a nastěhovali do něj ...

Žížaláci z Boženky

Příspěvek je o problémech při zakládání vermikompostéru. A také o překonání obtíží.

Žáci a žížaláci

Získáním vermikompostéru přibyla žákům z Ekotýmu nová starost. Zjišťujeme, co ...

Kalifornkám se u nás líbí

Ekopřípravka připravila žížalkám druhé patro vevermikompotéru

Noví žížalí spolužáci

Článek popisuje sestavení a založení vermikompostéru, také pokroky a péči o něj.

Naši noví kamarádi

Žáci sedmé třídy při hodinách pracovní výchovy pečují o žížaly, které ve ...

Vermikompostér aneb jak se to všechno událo

Garbyho tým - ekotým ZŠ Heřmanův Městec získal pro svou školu vermikompostér. Žáci ...

Muší invaze

Naši žížalí kamarádi byli napadeni muškami, a to když přijeli z prázdnin. Zatím jsme je ...

Žížaly ve škole

V rámci projektu sledujeme život ve vermikompostéru. Snažíme se zapojit co nejvíce žáků a ...

Raškovičtí žížaláci

V Raškovicích začínáme s chovem žížaláků, protože potřebujeme žížalí čaj k ...

Noční akce Ekotýmu

Na Základní škole Liberecká v Jablonci nad Nisou se rozhodli zapojit do soutěže ...

Aktivity pro 1. stupeň

Den Ekoškol 2017 na ZŠ Habrmanova

Můžeme přírodě prospět

Den Ekoškol 2017 na ZŠ Svitávka

Úprava školní zahrady

Den Ekoškol 2017 na ZŠ Chmelnice

Čištění lesa

Den Ekoškol 2017 na ZŠ Hanácká Šumperk

Zasadíme svůj strom

Den Ekoškol 2017 v ZŠ Krásná Lípa

Plní Energie

Den Ekoškol 2017 na ZŠ a MŠ Hrabová, Zábřeh

Info plakáty pro občany

Den Ekoškol 2017 na ZŠ Lázně Libverda

Nejen tvorba Ekokodexu

Den Ekoškol 2017 ZŠ a G Vítkov

Slavnost světla aneb Země kontrastů plná

Den Ekoškol 2017 na ZŠ a MŠ Opava Vávrovice

Záchrana pralesa na Sumatře

V roce 2016/2017 jsme se připojili k projektu "Zachraň prales!".

Sdílení dobré praxe Ekoškoly v Janovicích

Přátelské setkání ředitelů a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ...

Výroba marmelád ze sezónních a lokálních potravin

Ekotým místní základní školy v čele s paními učitelkami totiž naplánoval Akční den, ...

Setkání Ekoškol v Libereckém kraji

Dne 21. 9. 2017 proběhlo setkání 6 Ekoškol a jejich Ekotýmů z Libereckého kraje. Hostila ...

Setkání Ekotýmů v Kuníně

Naše Ekoškola spolupracuje i s jinými Ekoškolami, a to se Štramberkem a Lichnovem. Všechny ...

Výroba tašek a aukce

Každý žák naší školy si vyrobil a výtvarně ozdobil tašku z použitého textilního ...

Vrané má svou semínkovnu

Semínko sem, semínko tam.

Mapa původu potravin v jídelně školy

Rozhodli se vypátrat původ potravin používaných pro přípravu obědů ve školní jídelně.

Kdy se, co sklízí?

Velký kalendář s obrázky ovoce a zeleniny.

Obchodník s kávou

ZŠ a MŠ Tisá si pro své spolužáky připravili divadelní scénku Obchodník s kávou.

Stop plýtvání jídlem!

Také si někdy všimnete přeplněných popelnic? Díváte se, co lidé vyhazují? Nestačíte se ...

Džungle před tabulí

Škola se přes noc proměnila v deštný prales. Na chodbách se ozýval velký rachot, který ...

Oživení Ekotýmu

Na Základní škole Liberecká v Jablonci nad Nisou se rozhodli snížit množství směsného ...

Země není smetiště

Ekotým se rozhodl, že se pokusí snížit množství nejen směsného odpadu ve škole a ...

Proč jíst lokálně?

Všechno, co vypátrali pak sdíleli se svými spolužáky a informovali i své spoluobčany.

Férové kavárny a spolupráce s místními farmáři na Gymnáziu v Chotěboři

Během roku Ekoklub gymnázia navázal spolupráci s místními farmáři a jejich výrobky ...

Netradiční suroviny na 15. základní škole v Plzni

Součástí plánu byla ještě tvorba interaktivní tabule. Ta měla sloužit pro poznávání ...

V kaplické školní jídelně obědvají bez palmového oleje

Během roku studenti navázali řadu významných spojenectví. Úspěšně začali spolupracovat s ...

Studenti učili děti z MŠ

V Krnově studenti pedagogické školy vysvětlovali dětem z MŠ, proč je důležité jíst ...

Ochutnávka zodpovědných potravin

Akční skupina udělala průzkum mezi žáky a studenty zaměřený na školní jídelnu. ...

Menu pro nové spolužáky

Akční den se vydařil, studenti i návštěvníci byli spokojeni a spokojenost vyjadřovali i ...

Méně směsného odpadu díky kampani Litter Less

Pustili se i do sběru a kompostování papírových ručníků a kapesníků.

Jak neplýtvat potravinami

Ekotým provedl Analýzu, naplánoval a realizoval akce, sledoval průběh kampaně, vyhodnotil ...

Jak se z žáků ZŠ Přerov Trávník stali semenáři

Na ZŠ Trávník v Přerově se tématu Zodpovědná spotřeba potravin v rámci projektu Menu pro ...

Hledáte nové spolužáky? Pořiďte si žížaláky!

Právě jste si přečetli motto nové výzvy, která odstartovala v květnu ve spolupráci se ...

Po roce jsou tu zas aneb akční dny Menu pro změnu ve školách

V těchto dnech pořádají školy akční dny pro veřejnost, kde představují svoji roční ...

Ekopis - takový eko školní časopis.

Časopis Ekotýmu ze ZŠ Janovic

Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Kolovna?

Podívejte se na projekt ze ZŠ Lískovec.

Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Vyzdob si školu?

Podívejte se na projekt ze ZŠ Turnov, Zborovská.

Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Sněhurka a 7 kontejnerů?

Podívejte se na projekt ze ZŠ a MŠ Bohosudov.

Ekotýmy z Janovic a Lískovce si padly do oka

První setkání Ekotýmů proběhlo na jaře v roce 2015 a od té doby se navštěvují už ...

Cože? Používat vodu s octem? Na co?

Nechte se inspirovat, jak uklízet šetrněji.

Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Hmyzí hotel?

Podívejte se na projekt ze ZŠ Šenov Radniční náměstí.

I malými činy můžeme měnit svět!

BGZŠ Bohosudov vytvořili Kalendář na školní rok 2017/2018.

Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Blíže k přírodě?

Podívejte se na projekt ze ZŠ a MŠ Domamil.

Sázej, sklízej, sdílej…nyní i v Plesné!

Tímto heslem se od dubna začínají řídit také žáci, učitelé a zaměstnanci ZŠ a MŠ v ...

Poznali nové kamarády.

Setkání Ekotýmu ze ZŠ Švermova, Liberec a ZŠ Lázně Libverda. Poznali jsme nového ...

Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Bylinky ve škole?

Podívejte se na projekt ze ZŠ Litoměřice.

Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Staráme se o keře?

Podívejte se na projekt ze ZŠ a MŠ Mendíků.

Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Recyklace bioodpadu?

Podívejte se na projekt ze ZŠ a MŠ Maleč.

Microgreens

I to, co je hodně malé, může být hodně zdravé

Vyzdob si školu

ZŠ Turnov výherce výzvy s IKEA

Sněhurka a sedm kontejnerů

ZŠ a MŠ Bohosudov výherce výzvy s IKEA

Voda

Jak zpracovat téma VODA?

Odpady a my

ZŠ Antonína Sochora Duchcov výherce výzvy s IKEA.

Blíže k přírodě

ZŠ a MŠ Domamil výherce výzvy s IKEA

Bylinky ve škole

ZŠ Litoměřice výherce výzvy s IKEA

Recyklace bioodpadu

ZŠ a MŠ Maleč výherce výzvy s IKEA

Hmyzí hotel

ZŠ Šenov výherce výzvy s IKEA

Lavičky ožívají

ZŠ a MŠ J. A. Komenského výherce výzvy s IKEA

Setkání Ekoškol

8. listopadu se u příležitosti oslavy Světového dne Ekoškol (7.11.) setkaly na půdě naší ...

Oprava a úprava kolovny

ZŠ a MŠ Lískovec výherce výzvy s IKEA

Staráme se o keře

ZŠ a MŠ Mendíků výherce výzvy s IKEA

Nejen nový kompost na zahradě

Ekotým školy se rozhodl investovat finance získané v kampani Litter Less na rekonstrukci ...

Třiďme papír!

Ekotýmu se podařilo zapojit do kampaně také učitele a především žáky ze všech tříd a v ...

Setkání Ekotýmu na ZŠ Drmoul

Základní škola a mateřská škola Drmoul měla čest uspořádat dne 20. 10. 2016 setkání ...

Bublinková kampaň

Cílem kampaně je seznámit děti a celou veřejnost s možnostmi ohleduplného úklidu a s ...

Snižujeme množství odpadu

Tématu ve škole věnovali i tři projektové dny. V jejich rámci odjeli zkoumat, jak s odpadem ...

Žáci se zapojili do veřejného života diskusí i prací

Ekotým i další žáci školy se zúčastnili veřejného fóra městské části Prahy 4 a ...

Středoškoláci učí prcky třídit odpad

Studenti MSŠCH připravili pro žáčky MŠ Velvarská v Praze 6 několik her na třídění ...

Akce Zelené kilometry

Cílem akce bylo podniknout tento týden co nejvíce cest do školy ekologickým způsobem ...

Jak funguje Ekotým

Mladší žáci se nejprve seznamují s prací Ekotýmu, postupně se sami aktivně zapojují. A ...

Měření CO2 ve třídách

V průběhu května a na začátku černa 2016 se Ekotým ZŠ Nad Vodovodem v Praze 10 pustil do ...

Ekologické reklamy

Žáci 5. tříd na ZŠ a MŠ Polesná na Praze 9 vytvářeli v rámci Ekoškoly ekologické ...

Stop plastovým kelímkům

Na Základní škole Šrámkova v Opavě při Analýze zjistili, že mají velkou spotřebu ...

Litter Less v 7 krocích

Celoroční třídění odpadů ve škole, v rodinách žáků, vyučujících a zaměstnanců ...

Nevyhazujeme

Žákům ze Základní školy J. V. Sládka Zbiroh se v rámci kampaně Litter Less podařilo ...

Litter less aneb učíme se třídit

Do kampaně se zapojil Ekotým, ale hlavně třída 9. B v rámci spolupráce s partnerskými ...

Jak to máš ty?

Na Základní škole Vítězslava Hálka Odolena Voda jsme se v rámci kampaně LItter Less ...

Jak na odpady

Na Základní škole Dobřív jsme v rámci kampaně Litter Less učili prvňáky třídit.

Zapojte se do mezinárodní kampaně Litter Less

Když méně znamená více, aneb Snižme množství odpadu

Kolik toho nachodíme s PET lahvemi

Na Základní škole Ge. Píky v Ostravě jsme zjišťovali, kolik toho nachodíme ke kontejneru s ...

Konec odpadků na školní zahradě

Ekotým zaměřený na Odpady na Základní škole Chmelnice na Praze 3 se na základě Analýzy ...

Kohoutková nebo balená?

Na Základní škole Tisá jsme chtěli lidem ukázat, že voda z kohoutku je levnější a ...

Jak snížit množství odpadu

Na Základní škole v Jílovém u Prahy mají Ekotým složený z Ekotýmečků. V jednom z nich, ...

Sešlapujte PET lahve!

Naším cílem na Biskupském gymnáziu, ZŠ a MŠ Bohosudov bylo snížit objem plastového ...

Vracejme staré mobily

Na Základní škole Plumlov jsme udělali průzkum mezi žáky a zjistili jsme, že někteří ...

Máte tetrapaku přebytek, přineste, bude z toho nábytek

Ekotým, který na kampani pracoval, zjistil z Analýzy, že povědomí o třídění odpadů i ...

Třiďte odpad, má to smysl

Na základní škole Zelená, Havířov - Životice zahájili kampaň proketem Třiďte odpad, má ...

Šerlok Palmes ve Zbirohu

Pátrací akce na ZŠ J. V. Sládka Zbiroh!

Učíme se navzájem

Připravili různá stanoviště s aktivitami týkajícími se projektu pro žáky 1. stupně ZŠ. ...

Nejen fair trade na Gymnáziu Chtěboř

V rámci Fair trade probíhají ve škole Fair trade úterky, kdy v dopoledních hodinách studenti ...

Féroví čerti

Na Základní školu J. V. Sládka přišli letos "féroví biočerti s andělem a ...

Oblíbená jídla učitelů

V rámci projektu Menu pro změnu žáci ZŠ Zbiroh připravovali Plán činností. Chtěli ...

Bezmasé pondělky a plakát pro McCartneyho

Snahou Ekotýmu nebylo přesvědčit lidi, aby nejedli maso vůbec, ale aby alespoň jednou týdně ...

Letem světem po školách v Menu pro změnu

Kromě toho, že Ekotýmy na podzim intenzivně pracovaly na Analýze školní jídelny, bufetu i ...

Férová čokoláda na pomoc

Studenti Ekotýmu pražského Gymnázia na Vítězné pláni, zapojeného do projektu Menu pro ...

Návštěvníky vítali zdravými sušenkami

Na Gymnáziu v Šumperku, které je jednou z pilotních škol projektu Menu pro změnu, se letos ...

EKOŠKOLA NA AKADEMII 3. VĚKU

Ekotýmáci prezentovali seniorům z Akademie třetího věku, co je to Ekoškola a co v ní ...

Svačinka trochu jinak

Jak připravit akční den na téma zdravá strava? Inspirujte se!

1. ročník Ekokonference Na Karlovce v Novém Bydžově

Ekokonference na téma Naše ohrožená planeta - chraňme ji!

Jak 15. ZS Plzeň k titulu přišli

Co vše obnáší získání titulu, na čem všem se pracuje?

Ekookénka do Ekoškoly

Na webu Základní a mateřské školy Tyršova v Praze Jinonicích se objevuje pod Ekoškolou ...

Stolní hra o Krupce: Víš, kde žiješ?

Žáci a učitelé Ekotýmu naší školy vymysleli pro své spolužáky aktivitu, která by jim ...

A je vymalováno!

Žáci z Biskupského gymnázia Bohosudov se rozhodli vymalovat si zdi školy podle svého. Nebylo ...

Úprkem za plánem

Plán činnosti na naší škole vznikal díky práci členů Ekoparlamentu i se do tvorby zapojili ...

Ekotým a parlament

Na naší škole v minulosti fungoval Ekotým a parlament souběžně. Postupně jsme zjistili, že ...

Setkávání Ekotýmů

Setkávání Ekotýmů je na ZŠ Generála Janouška již tradicí. Ekotým ze Základní školy ...

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se