cesta k suché zídce

Aneb od nástěnek ke kameni a do truhlárny.

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Zahradní bomba, jehož cílem je podpora a zvýšení biodiverzity na školních zahradách. Žáci naší školy postupně zpracovávají analýzu školní zahrady z různých pohledů – co zde žije, roste, jaká je na zahradě půda, množství srážek, množství slunečního osvitu, …

S dětmi z Ekotýmu jsme udělali celkovou SWOT analýzu školní zahrady. Z analýzy a bádání nám mimo jiné vyšlo, že bychom na zahradě mohli postavit suchou zídku, stávající krmítka pro ptáky bychom mohli doplnit i krmítky pro veverky a že by děti uvítali více laviček na zahradě.

Inspirovala jsem se sponzorským darem od jednoho tatínka – truhláře, který škole věnoval nástěnky do vstupní haly školy a oslovila jsem firmu Lomy Mořina s žádostí o sponzorský dar – kámen na zídku. V žádosti jsem se zaštítila projektem Zahradní bomba a programem Ekoškola. Lomy Mořina nám obratem poslaly darovací smlouvu a kámen nám poskytly zdarma. Zídka na zahradě bude sloužit nejen jako úkryt pro různé živočichy, ale i jako ukázka místních hornin v hodinách přírodopisu.

Suchou zídku postavili žáci 9. třídy ve svém volném čase, pod odborným vedením dalšího tatínka – pana Žikovského.

S výše zmíněným tatínkem truhlářem jsme domluvili truhlářský workshop ve firmě Vladeko, na kterém celá 9. třída postavila krmítka pro veverky, lavičky na zahradu, vyvýšené záhony a stůl z palet, který bude sloužit jako celoškolní Ekokodex.

Se stavbou suché zídky přišla i potřeba vysvětlit všem školním dětem, co se nám to na zahradě vlastně objevilo. Postupně si se žáky povídáme o biodiverzitě, výstupem bude naučný panel o suché zídce a živočiších, na ní žijících.

Žáci měli i spoustu nápadů, jak naši zahradu dále vylepšit. Deváťáci všechny nápady dětí opět podrobili SWOT analýze, výsledky zveřejníme na nástěnce a všichni, včetně rodičů, budou mít možnost analýzu doplnit.

S Ekotýmem vybereme ty nejsmysluplnější nápady a postupně je, snad opět ve spolupráci s rodiči, zrealizujeme.

Věřím, že díky spolupráci všech – dětí, učitelů i rodičů se naše školní zahrada postupně začne přetvářet nejen v místo učení, ale i setkávání, inspirace a příjemného odpočinku. Bude to místo, kde budeme žít v souladu s přírodou, kde ji budeme moct pozorovat z „1. ruky“ a kde si budeme moct odpočinout od našeho každodenního shonu.

Lenka Lipanská, ZŠ Třebotov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?