bramboriáda

Akce pro děti a rodiče na školní zahradě a v zelené učebně. Představili jsme program Ekoškola a proběhla prezentace našich činností v rámci projektu z minulých let.

Celý týden jsme se chystali na Bramboriádu, povídali jsme si jak brambory rostou, co potřebují k růstu, kolik práce je na polích atd., šli jsme se k poli podívat. Dále jsme si sestavili na celý týden jídla z brambor, slupky děti nosily na kompost. Cílem těchto aktivit bylo, aby si děti uvědomily, že se potravinami neplýtvá i když jsou to jen obyčejné brambory. Děti se naučily písničku Kopu, kopu brambory a říkanku s pohybem „Brambora a závora“. V den akce děti od rána škrabaly a strouhaly brambory na odpolední občerstvení.
Bramboriáda začínala v 15.00,  vstupné bylo dané – jedna velká brambora a dobrá nálada. Rodiče si při příchodu mohli s dětmi prohlédnout vystavenou prezentaci k Ekoškolce. Každé dítě dostalo na šňůrce papírovou bramboru, na kterou si u každého stanoviště udělalo barevný puntík. Dospělí členové Ekotýmu připravili 10 stanovišť (piktogramy s písemným popisem) – soutěž o nejdelší bramborovou slupku, převážení brambor na táčkách, vykopávání brambor, slalom s bramborou, chůze po kladině s pytlem brambor, skok v pytli, poznávání brambory po hmatu v kouzelném pytlíku, hod do koše bramborou, výroba a tiskání bramborovými tiskátky a zhotovení bramborových skřítků. Po získání deseti puntíků dostali všichni něco dobrého z brambor.

Akce se vydařila, přišlo hodně nových rodičů, zapojili se aktivně do soutěží a bylo veselo, měli jsme z Bramboriády velice dobrý pocit a určitě ji někdy zopakujeme. Piktogramy na stanovištích všem velice doporučuji, ulehčí to organizaci a více si akci užijete.

Autor: Edita Votrubová, MŠ Tylovice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?