bleší trh a jarní tvoření

Mateřská škola v Tylovicích získala už před dvěma roky titul Ekoškola, který letos obhajuje, děti se tak již několik let kromě obvyklých aktivit věnují i tématům ekologie a udržitelného rozvoje.

V rámci končící zimy uspořádal Ekotým Tylovické školky 14. a 15. března bleší trh, který provázelo heslo „Pošli to dál“. Celkem doneslo oblečení, hračky a sportovní potřeby 26 prodejců a obrat blešího trhu nakonec skončil na necelých šestnácti tisících korunách. Ekotým měl ovšem i plán, co udělat s věcmi, které se na „blešáku“ neprodají. Aby mohly ještě dál posloužit, souhlasili někteří prodejci s tím, že neprodané věci předají děti Charitě a ta potom dál potřebným. Děti z Ekotýmu se tak s krabicemi oblečení na Charitu vypravily, popovídaly si se zaměstnanci i seniory o tom, co ve školce dělají, přednesly básničku o Ekoškolce a nepotřebné oblečení „poslaly dál“. Setkání na Charitě se líbilo všem, určitě tak nebylo poslední.

Protože se blíží Velikonoce, nebyla jarní akce ve školce jen ve znamení nakupování a prodávání, ale zároveň s Bleším trhem proběhla ve školce i jarní dílna. Na té si děti za pomoci rodičů vyráběly zajíce z dřevěných špalíků a velikonoční přáníčka. Společné tvoření dětí a rodičů je velmi oblíbenou aktivitou, proto budou děti z Tylovické školky v tomto školním roce ještě společně s rodiči vylepšovat zahradu. Ekotým ale na letošek naplánoval i další akce, ve školce se tak bude ve velkém kompostovat a před koncem roku se dětem splní i přání podívat se do sběrného dvora a navštívit malé ekologické hospodářství.

Za rodiče a Ekotým MŠ Tylovice

Zuzana Cholastová, MŠ Tylovice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?