bezmasé pondělky

Snahou Ekotýmu nebylo přesvědčit lidi, aby nejedli maso vůbec, ale aby alespoň jednou týdně zkusili maso vynechat a nahradit jej kvalitní bezmasou stravou. Inspirovali se celosvětovou akcí meat free Monday – Bezmasé pondělky.

Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Chmelnice na pražském Žižkově, zapojení do projektu Menu pro změnu, si zvolili za cíl ve školním roce 2015/2016 informovat ostatní žáky, pracovníky školy i veřejnost o rostoucí spotřebě masa a jejím dopadu na životní prostředí. Snahou nebylo přesvědčit lidi, aby nejedli maso vůbec, ale aby alespoň jednou týdně zkusili maso vynechat a nahradit jej kvalitní bezmasou stravou. Inspirovali se celosvětovou akcí Meat Free Monday – Bezmasé pondělky. Jedno takové pondělí na škole uspořádali a ze vzniklých fotografií vytvořili plakát pro zakladatele této iniciativy Paula McCartneyho. Ekotým si dal předsevzetí do příštího školního roku, ve kterém by chtěl ve školní jídelně zavést bezmasé pondělky každý týden.

Bezmasou stravou se učitelé a žáci Ekotýmu snažili nadchnout ostatní také v průběhu Dětského dne organizovaného školou. Místo klasického párku v rohlíku se podávala takzvaná hot karotka – vařená mrkev v rohlíku. Kdo si na této pochoutce chtěl pochutnat, musel si mrkev na předchozím stanovišti oškrábat.

Kromě těchto akcí upozorňovali žáci Ekotýmu na problém vzrůstající spotřeby masa také průběžně během roku. Připravili anonymní kampaň, během níž po škole roznesli a rozvěsili letáky hospodářských zvířat s různými nápisy (např. Dnes máme volno!) a pozorovali reakce ostatních žáků a učitelů. Zvědavost lidí narůstala a ti se dotazovali, o co jde. Ekotým je držel v napětí celé dva dny, než školním rozhlasem vyhlásil, oč se jedná a na jaký problém letáky reagují.

 ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?