beseda o chovu čmeláků

Seznámení s chovem čmeláků ve spolupráci s místostarostou města Vratimov.

Nastalo jaro, příroda se začala probouzet ze zimního spánku a malé ekology z MŠ Vratimov navštívil pan místostarosta David Böhm. V rámci mezinárodního programu Ekoškola, ve kterém je naše mateřská škola dlouhodobě zapojena je pan Böhm aktivním členem dospělého ekotýmu. Na podzim loňského roku nám přislíbil, že pro děti – Datlíky a Ještěrky členy dětského ekotýmu připraví besedu o chovu čmeláků. Chov čmeláků je jeho koníčkem, má s ním osobní zkušenosti a velmi rád předal malým ekologům zajímavé postřehy, zkušenosti a zajímavosti ze života tohoto společenského hmyzu, který patří v České republice mezi zákonem chráněné druhy.
Děti se mimo jiné dozvěděly, proč je chov chráněných čmeláků na našich zahradách důležitý, že patří k zásadním opylovačům a na jaře mezi prvními opylovávají ovocné stromy a také, že se díky delšímu sosáku dostane do užších a delších květů. V naší přírodě se vyskytují různé druhy, které si podle své druhové příslušnosti vytvářejí čmeláčí příbytky v opuštěných dírách hlodavců, škvírách skal, hromadách suché trávy či mechu. Ohrožují je různí predátoři a paraziti, intenzivní zemědělství, sterilní trávníky v parcích a zahradách a proto si zaslouží naši ochranu a péči. Své povídání pan Böhm proložil fotografiemi a video nahrávkami, které pořídil v průběhu své práce a péče o čmeláky na své zahradě.
Dětem také přinesl na ukázku svůj čmelín, ve kterém čmeláky chová. Popsal jeho jednotlivé části, co a jak funguje, ale také jak o čmeláky nejlépe pečovat, aby byl jejich chov úspěšný. Všechny tyto informace byly pro nás velmi přínosné, protože čmelín budeme s dětmi instalovat i na naší školní zahradě. Na konci besedy děti pana Böhma zahrnuly spoustou otázek, ale také svými osobními zážitky z přírody při setkání s čmeláky, včelami, vosami a jiným hmyzem.
Věříme, že si nejen děti, ale i paní učitelky odnesly z tohoto setkání užitečné rady a informace, které využijí k tomu, aby se čmeláci usadili na našich zahradách a okolní přírodě. Svým ekologickým chováním k přírodě může každý z nás přispět k tomu, aby se populace čmeláků rozrůstala a my se mohli těšit z jejich pozorování při letu z květu na květ.

Naším cílem je nyní pokusit se o chov čmeláků na zahradě MŠ Vratimov.

Bc. Simona Gajdová, učitelka, MŠ Vratimov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?