1. ročník Ekokonference na Karlovce v Novém Bydžově.

Ekokonference na téma naše ohrožená planeta – chraňme ji.

Dne 26. 5. 2016 proběhl na naší škole 1. ročník Ekokonference na téma Naše ohrožená planeta – chraňme ji!.
Pozvaní hosté (Městský úřad NB, pedagogové z okolních škol, konzultantka Ekoškoly, rodiče, vedení školy) si vyslechli prezentace žáků na zajímavá a aktuální témata (např. Rok 2016- rok luštěnin, Ropa – černé zlato, Mezinárodní organizace aj.), prohlédli si výstavů prací žáků navštěvující výtvarný obor místní ZUŠ, shlédli vystoupení malých gymnastek, prohlédli si školní přírodovědné centrum, ochutnali  zdravé svačinky, pohovořili s nutriční poradkyní Bc. Martinou Jandovou o zdravém životním stylu, zakoupili si drobné výrobky kroužku malých Šikulů, ochutnali kávu a čaj z naší fair trade kavárny a také se pobavili u vystoupení nejstarších dětí, které bylo nejen vtipné, ale i celé v anglickém jazyce.

Cílem setkání bylo naučit děti připravit se a vystoupit před větší skupinou lidí, informovat veřejnost o ekologických problémech současného světa a zároveň vést žáky k ohleduplnému a šetrnému chování k přírodě. Do akce bylo zapojeno  asi 40 dětí II. stupně, kroužek Šikulové a žáci  4.tříd.  Účastníci obdrželi školní „eko“placku  a flash disk jako poděkování za účast. Akce proběhla za finanční podpory Města Nový Bydžov.

 ZŠ Karla IV. Nový Bydžov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?