Proč Ekoškola

Ekoškola vám pomůže proměnit vaši školu. Díky ní získáte motivované a odpovědné žáky, spolupracující učitele, zapojené rodiče i finanční úspory.

„Program Ekoškola nám hodně pomohl s reputací školy. Dříve nás brali jako tu nejhorší školu a teď o nás říkají: "No to je ta škola, kde se toho hodně změnilo. Tyto změny pak pomohly v rozhodování rodičů o tom, kam dají svoje dítko do 1. třídy." 
Hana Gdulová, koordinátorka Ekoškoly ze ZŠ Švermova Liberec

Učí pro skutečný život

Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí přestává být pro žáky pouhým učivem. Stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat. Žáci zažívají opravdovou spoluúčast na chodu své školy a učí se zodpovědnosti za své okolí.

Podívejte se na Vzdělávací cíle programu Ekoškola.

 

Formuje postoje a chování

Výzkum v České republice prokázal, že žáci z Ekoškol v porovnání s ostatními žáky:

  • se chovají k životnímu prostředí šetrněji, častěji třídí odpad, účastní se dobrovolných akcí pro přírodu či dobrovolných sbírek, šetří vodou apod.
  • častěji sdílí pocit, že mají možnost svým jednáním ovlivňovat stav životního prostředí, 
  • působí ve svém okolí jako názoroví vůdci.

Co všechno zjistily výzkumy o Ekoškole?

Zlepšuje prostředí školy

Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Staví přírodní hřiště a venkovní učebny, pečují o zahrady a květinovou výzdobu, pěstují zeleninu a bylinky do školní kuchyně. Ukázky toho, co se v Ekoškolách podařilo uskutečnit, naleznete v rubrice Inspirace.

Přináší finanční úspory

Pracovní listy programu vedou školu k systematickému vyhodnocování a snižování spotřeby energie a vody, k předcházení vzniku odpadů a důslednější recyklaci. Šetrnější hospodaření se zdroji a konec plýtvání s sebou nese i finanční úspory v provozu školy. 

Zapojuje každého

Ekoškola je program pro celou školu. Zapojuje všechny žáky, ale také učitele, vedení školy a provozní zaměstnance. Přináší rámec a metodiku pro jejich smysluplnou spolupráci. Dává žákům možnost opravdu se spolupodílet na rozhodování o vlastní škole. Učí demokracii – v praxi.

Propojuje s místní komunitou

Ekoškola dává velký důraz na zapojení rodičů a dalších lidí z místní komunity od samého počátku realizace programu ve škole. Lidé zvenku přináší důležitou expertízu i pomoc při řešení různých situací. Zároveň to, co se žáci v programu naučí, nezůstává uvnitř školy, ale šíří se mezi rodiče a místní lidi a má z toho prospěch celá komunita.

Spojuje se světem

Ekoškola umožňuje zapojeným školám navázat partnerství a spolupráci s obdobně orientovanými školami nejen v naší zemi, ale také na mezinárodní úrovni. Tyto kontakty lze využít ke sdílení zkušeností a informací, ke vzájemným návštěvám a kulturním výměnám a mohou tak vést ke zlepšení jazykových dovedností žáků.

 

Přidejte se.

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se