7 kroků

Metodika 7 kroků Ekoškoly je jednoduchá, ale promyšlená a ověřená cesta, jak uskutečnit pozitivní změny ve škole a jejím okolí.

Ekoškoly na celém světě postupují podle unikátní metodiky 7 kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Jsou to kroky, které vás provází programem Ekoškola po celou dobu jeho realizace. Žádná škola není stejná, proto i plnění 7 kroků má v každé škole jedinečnou podobu, závislou na její situaci a možnostech.

Podívejte se na 7 kroků pěkně rychle a stručně ve videu:

1. krok: EKOTÝM

Ekotým je hybatelem všech dalších kroků a aktivit v Ekoškole. Sestavíte ho z žáků, učitelů a provozních zaměstnanců, případně i ze zástupců vedení školy, rodičů a dalších místních občanů. Žáci mají v Ekotýmu, stejně jako v celé Ekoškole, hlavní slovo. 

2. krok: ANALÝZA

Projdete svoji školu „od sklepa po půdu“ a analyzujete, jaké jsou silné a slabé stránky školy a její dopad na životní prostředí ve vybraných tématech. Návod, co sledovat, dávají vytvořené pracovní listy. Výsledky Analýzy vám ukazují, na co byste se měli zaměřit v Plánu činností.

3. krok: PLÁN ČINNOSTÍ   

Vycházíte z vaší Analýzy a dohodnete se na tom, co se ve škole a jejím okolí budete snažit zlepšit. Naplánujete si konkrétní činnosti a úkoly, termíny pro jejich splnění a zodpovědné osoby.

4. krok: MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ  

Pravidelně zjišťujete, jak se vám daří naplňovat jednotlivé úkoly a cíle, které jste si dali v Plánu činností. Zaznamenáváte svůj pokrok, plánujte další postup a reagujete na nové situace.

5. krok: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE          

Ve výuce seznamujete žáky s Tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim žáci rozuměli. Tento krok pomáhá žákům pochopit souvislosti a to, proč je užitečné se vybraným tématům věnovat.

6. krok: INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE          

Snažíte se informovat o tom, čemu se věnujete, co se vám povedlo a do čeho se mohou ostatní zapojit. Komunikujete nejen ve škole, ale také s rodiči, širší veřejností, úřady. Díky tomu se do realizace změn postupně zapojuje celá škola i veřejnost.

7. krok: EKOKODEX

Vytvoříte si Ekokodex jako vyznání sdílených hodnot a zásad. Slouží vám jako návod pro celou školu i veřejnost, jak žít přátelsky k životnímu prostředí. Tvorba Ekokodexu nabízí příležitost pro jeho kreativní ztvárnění v podobě básní či písní, obrazů či soch a podobně.

Podrobný návod, jak postupovat v 7 krocích na vaší škole, tipy a triky z úspěšných škol, získáte v příručce Ekoškoly a na vstupním semináři.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se