Ekoškola a klima

Od individualismu k občanské participaci

Ekoškola a ochrana klimatu

Dvouletý projekt, kde chceme změnit společenské klima ve prospěch klimatu planety.

V projektu spojily síly dva programy Vzdělávacího centra TEREZA: Mladí reportéři pro životní prostředí a Ekoškola

Podpisem Pařížské dohody se svět zavázal omezit nárůst globální průměrné teploty na 1,5 až 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Jak blízko jsme dolní hranici pařížského teplotního cíle nám ukazují klimatické hodiny, které jsou založené na nejlepších vědeckých poznatcích.
V tomto projektu se nám snažíme získat alespoň pár sekund.

Co již v projektu vzniklo ?

Evaluační zpráva: Ochrana klimatu pohledem ze školních lavic

Výzkum nám pomáhá zacílit workshopy a semináře tak, aby přesně odpovídaly potřebám žáků a studentů. Jak jsou na tom teď s tématem klimatu? Podívejte se sami TADY.

Konference ZMĚŇME KLIMA 2021

Příspěvky pěti řečníků vám ukázaly možnosti jak ovlivnit vnímání klimatické změny ve společnosti - a co s tím můžete udělat vy. Všech pět řečníků se pak účastnilo online panelové diskuze, na které zodpovídali dotazy publika.

Příspěvky si můžete pustit zde:

 • Jan Krajhanzl – ekopsycholog MU Brno – Jak mluvit o klimatických změnách, aby to lidi motivovalo k činu
 • Ondráš Přibyla – Fakta o klimatu – Jak přemýšlet o datech týkajících se klimatických změn, kde je získat a jak je interpretovat
 • Tadeáš Žďárský – metodik Školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka - Jak aktivizovat společnost skrze školu při řešení adaptačních a mitigačních opatření (s důrazem na možnosti žáků)
 • Josef Prokeš – katolický kněz – Jaká má být role člověka na světě, který mu Bůh odkázal
 • Petr Daniš – ředitel Vzdělávacího centra TEREZA – Jakou roli má hrát vzdělávání v době klimatických změn (s důrazem na školství jako takové a možnosti učitelů)

Záznam z panelové diskuze je také ke shlédnutí ZDE.

Konference ZMĚŇME KLIMA 2022

na konferenci jsme se zaměřili na téma Klima a náš stát.  V 5 přednáškách a následné panelové diskuzi moderované Petrem Vackem podle otázek publika jsme hledali odpovědi na otázky: Jak téma změny klimatu uchopit lokálně a prakticky?; Jak se změna klimatu projevuje v České republice?; Jak se můžeme do řešení problémů klimatické změny zapojit my sami?

Příspěvky si můžete pustit zde: 

Zdeněk Žalud - profesor na Mendelově univerzitě v Brně vyučuje.- Dopady změny klimatu v ČR

Klára Bělíčková - mluvčí Fridays for Future - Stuenti a klimatický aktivizmus

Michal Bačovský - garant koncepce Smart City - Studenti snižují emise ve městě

Hana de Goeij - vedoucí udržitelného natáčení v TV Nova - Změna klimatu z pohledu médií

David Šeda - manažera strategie udržitelnosti ve firmě zajišťující distribuci energií - Zelená energie a ČR

Záznam z panelové diskuze je také ke shlédnutí ZDE.

Kampaň obyčejného hrdinství

 • Kampaň 2020 
  • zapojeno 89 škol, 8 500 účastníků
  • výsledky kampaně jsou k zobrazení zde
 • Kampaň 2021
  • zapojeno 15 000 účastníků
  • 134 tun ušetřeného CO2
  • 167 tun zachyceného CO2
  • informace a výsledky kampaně najdete zde.

Cíl projektu:

Posílit přesvědčení lidí, že mají vliv na ochranu klimatu.

Účastníkům projektu poskytneme ověřené informace o tématu změn klimatu a budee rozvíjet jejich dovednosti spojené s aktivním občanstvím.

Projekt reaguje na skutečnost, kterou ukazují výzkumy: Velká část lidí v ČR je přesvědčena, že nedokáží řešit environmentální problémy nebo mají jako jednotlivci na ně zanedbatelný vliv. (Krajhanzl, J., Chabada, T., Svobodová, R. (2018). Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Reprezentativní studie veřejného mínění.  Masarykova Univerzita, Brno.)

Co vás v projektu čeká?

Akce a materiály:

Budeme pořádat konference, semináře a workshopy a vytvoříme podpůrné vzdělávací materiály - pracovní listy.

Metodická podpora

S naší podporou budou školní týmy pořádat vlastní kampaně s tématem změna klimatu a zapojí veřejnost ve svých obcích do řešení problémů s tématem spojených.

Školní týmy tak mohou měnit společenské klima a myšlení lidí z „nemohu s tím nic udělat“ na „i já mohu něco změnit“.

 

Pojďte s námi měnit společnost. S odvahou.

 

Podrobnosti o projektu a jeho podpoře

Název projektu: EKOŠKOLA a OCHRANA KLIMATU – Od individualismu k občanské participaci

 • Programová oblast: Active Citizens Fund
 • Číslo projektu: 62500-2019-003-0002
 • Období realizace: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022
 • Koordinátor projektu: Ing. Jan Smrčka, jan.smrcka@terezanet.cz

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!