Ekoškola a klima

Od individualismu k občanské participaci

Ekoškola a ochrana klimatu

Změňme společenské klima ve prospěch klimatu planety.

V projektu spojily síly dva programy Vzdělávacího centra TEREZA:

Mladí reportéři pro životní prostředí a Ekoškola

Cíl projektu:

Posílit přesvědčení lidí, že mají vliv na ochranu klimatu.

Účastníkům projektu poskytneme ověřené informace o tématu změn klimatu a budeme rozvíjet jejich dovednosti spojené s aktivním občanstvím.

Projekt reaguje na skutečnost, kterou ukazují výzkumy: Velká část lidí v ČR je přesvědčena, že nedokáží řešit environmentální problémy nebo mají jako jednotlivci na ně zanedbatelný vliv. (Krajhanzl, J., Chabada, T., Svobodová, R. (2018). Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Reprezentativní studie veřejného mínění.  Masarykova Univerzita, Brno.)

Co vás v projektu čeká?

Akce a materiály:

Budeme pořádat konference, semináře a workshopy a vytvoříme podpůrné vzdělávací materiály.

Metodická podpora

S naší podporou budou školní týmy pořádat vlastní kampaně s tématem změna klimatu a zapojí veřejnost ve svých obcích do řešení problémů s tématem spojených.

Školní týmy tak mohou měnit společenské klima a myšlení lidí z „nemohu s tím nic udělat“ na „i já mohu něco změnit“.

Na co se můžete v nejbližší době těšit?

Připravujeme on-line konferenci: Změňme klima – konference Ekoškoly

Kdy 13.1.2021

Příspěvky pěti řečníků vám ukážou možnosti jak ovlivnit vnímání klimatické změny ve společnosti, a co s tím můžete udělat vy.

Součástí bude i detailní představení projektu a seznámení s tím, co projekt nabízí a co vás v jeho průběhu čeká.

S kým se potkáte:

  • Jan Krajhanzl – ekopsycholog MU Brno – Jak mluvit o klimatických změnách, aby to lidi motivovalo k činu
  • Ondráš Přibyla – Fakta o klimatu – Jak přemýšlet o datech týkajících se klimatických změn, kde je získat a jak je interpretovat
  • Tadeáš Žďárský – metodik Školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka - Jak aktivizovat společnost skrze školu při řešení adaptačních a mitigačních opatření (s důrazem na možnosti žáků)
  • Josef Prokeš – katolický kněz – Jaká má být role člověka na světě, který mu Bůh odkázal
  • Petr Daniš – ředitel Vzdělávacího centra TEREZA – Jakou roli má hrát vzdělávání v době klimatických změn (s důrazem na školství jako takové a možnosti učitelů)

Průběh konference

Konference proběhne ve dvou fázích:

  • 3. ledna uveřejníme videa s přednáškami, takže si je budete moct pustit v čase, který vám bude vyhovovat.
  • Do 12. ledna budete mít možnost položit řečníkům dotazy a napsat své postřehy.
  • 13. ledna 2021 se společně „sejdeme“ v online prostředí, kde vám odborníci budou na vaše otázky odpovídat.

Podrobné informace najdete v průběhu prosince zde. Školy zapojené v programu Ekoškola pozveme emailem.

Pojďte s námi měnit společnost. S odvahou.

 

 

Název projektu: EKOŠKOLA a OCHRANA KLIMATU – Od individualismu k občanské participaci

Programová oblast: Active Citizens Fund
Číslo projektu: 62500-2019-003-0002
Období realizace: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Koordinátor projektu: Mgr. Jan Smrčka, jan.smrcka@terezanet.cz

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů

EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

 

Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/

Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/

Nadace OSF: https://osf.cz/

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/

Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

 

 

 

 

Přidejte se.

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se