Zelená cesta

Vážíme si toho, co jste s Ekoškolou dokázali. Úspěšné školy oceňujeme v Senátu PČR na slavnostním vyhlášení titulů Ekoškola.

ZELENÁ CESTA

Získáním Certifikátu Zelené cesty ukazuje, že skrze plně realizovanou metodiku 7 kroků u dětí rozvíjíte schopnost a ochotu aktivně a samostatně zlepšovat životní prostředí a ovlivňujete tak i celou Vaši školu. Jakmile dosáhnete v kritériích minimální úrovně pro Zelenou vlajku, proběhne na Vaší škole konzultace a pak audit s dětmi z Ekotýmu. Zelenou vlajku a další insignie následně škola dostane při slavnostní předávání ocenění na konci školního roku.

Práce v Ekoškole je dlouhodobá, proto získáním Certifikátu Zelené cesty práce v Ekoškole nekončí, certifikát, je potřeba každé 3 roky obhájit.

Při stanovéní termínu auditu je potřeba uhradit poplatek 1 000,-Kč, který pokrývá část nákladů auditu i slavnostního předávání ocenění. 

Kdy se škola hlásí: nejpozději do 31.10. 

Časová posloupnost:

1. V termínu září až 31. 10. škola vyplní přihlášku k auditu. Tím dáváte najevo, že v daném školním roce chcete získat nebo obhajovat titul programu Ekoškola.

2. Škole, která již odeslala přihlášku, se od 1. listopadu do 15. listopadu na email nebo telefonicky ozve konzultant Ekoškoly a společně si dohodnete termín konzultace k auditu. Během konzultace vám konzultant pomůže zhodnotit stav realizace programu a domluvíte si termín auditu, který by měl proběhnout v době od listopadu do 1. května..

3. Po domluvě s konzultantem, zašle škola podklady k auditu prostřednictvím formuláře: podklady k auditu. Před vyplněním si připravte podklady k odeslání viz přehled níže.

Podklady, které škola zasílá:

Výstupy, které nám budete zasílat, není potřeba přepisovat či jinak upravovat. Stačí nám pouze kvalitní a čitelná fotografie nebo scan výstupu případně odkaz na web.. Fotografie i scany prosím pojmenujete tak, aby bylo zřejmé, o jaký výstup se jedná.

souhlas koordinátora a vedení školy

vyplněný formulář 8 otázek – Zelená cesta (ke stažení zde)

vyplněný formulář sebehodnotící kritéria (ZŠ a SŠ ke stažení zde, MŠ zde)

výstup z Analýzy – přehled silných a slabých stránek

Plán činností včetně monitorování a vyhodnocování

vyplněný formulář příklad dobré praxe ze školy

fotografie ( (případně odkaz na web)) nástěnky a Ekokodexu

Jak to probíhá

Audit – hodnotící návštěva se odehrává na škole a trvá cca 4 hodiny. Auditor se setká s koordinátorem programu, žáky z Ekotýmu a vedením školy. Přibližný průběh hodnotící návštěvy najdete zde.

Zpětnou vazbu (Zprávu z auditu) obdrží škola do 1 měsíce od auditu. Zpětná vazba bude zaznamenána v dokumentu „Zpráva z auditu“ a bude obsahovat ocenění a doporučení ke všem 7 krokům v programu Ekoškola a ekologickému provozu na škole. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. Certifikát za projití Zelené cesty, ceduli a vlajku programu Ekoškola škola obdrží na Slavnostním předávání titulů v červnu.

Staňte se Ekoškolou

Podívejte se na průběh Slavnostního vyhlášení z roku 2016

 


 

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!