Zelená cesta

Vážíme si toho, co jste s Ekoškolou dokázali. Úspěšné školy oceňujeme v Senátu PČR na slavnostním vyhlášení titulů Ekoškola.

ZELENÁ CESTA

Získání titulu Ekoškola se, nyní Zelená škola oproti stávajícímu stavu prakticky nezmění. Být nositelem Zelené vlajky ukazuje, že skrze plně realizovanou metodiku 7 kroků u dětí rozvíjíte schopnost a ochotu aktivně a samostatně zlepšovat životní prostředí a ovlivňujete tak i celou Vaši školu. Jakmile dosáhnete v kritériích minimální úrovně pro Zelenou vlajku, proběhne na Vaší škole konzultace a pak audit s dětmi z Ekotýmu. Zelenou vlajku a další insignie následně škola dostane při slavnostní ceremonii

Kdy se škola hlásí: nejpozději do 31.10.2020

Časová posloupnost:

1. V termínu září až 31. 10. škola vyplní přihlášku k auditu. Tím dáváte najevo, že v daném školním roce chcete získat nebo obhajovat titul programu Ekoškola.

2. Škole, která již odeslala přihlášku, se od 1. listopadu do 15. listopadu na email nebo telefonicky ozve konzultant Ekoškoly a společně si dohodnete termín konzultace k auditu. Během konzultace vám konzultant pomůže zhodnotit stav realizace programu a domluvíte si termín auditu, který by měl proběhnout v době od listopadu do 1. května..

3. Po domluvě s konzultantem, zašle škola podklady k auditu prostřednictvím formuláře: podklady k auditu. 

Podklady, které škola zasílá:

Výstupy, které nám budete zasílat, není potřeba přepisovat či jinak upravovat. Stačí nám pouze kvalitní a čitelná fotografie nebo scan výstupu případně odkaz na web.. Fotografie i scany prosím pojmenujete tak, aby bylo zřejmé, o jaký výstup se jedná.

souhlas koordinátora a vedení školy

vyplněný formulář 8 otázek – Zelená cesta (ke stažení zde)

vyplněný formulář sebehodnotící kritéria (ZŠ a SŠ ke stažení zde, MŠ zde)

výstup z Analýzy – přehled silných a slabých stránek

Plán činností včetně monitorování a vyhodnocování

vyplněný příklad dobré praxe ze školy

fotografie nástěnky a Ekokodexu

Audit – hodnotící návštěva se odehrává na škole a trvá cca 4 hodiny. Auditor se setká s koordinátorem programu, žáky z Ekotýmu a vedením školy. Přibližný průběh hodnotící návštěvy najdete zde.

Zpětnou vazbu (Zprávu z auditu) obdrží škola do 1 měsíce od auditu. Zpětná vazba bude zaznamenána v dokumentu „Zpráva z auditu“ a bude obsahovat ocenění a doporučení ke všem 7 krokům v programu Ekoškola a ekologickému provozu na škole. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. „Certifikát za projití Zelené cesty“ a vlajku programu Ekoškola škola obdrží na Slavnostním předávání titulů v červnu.

Staňte se Ekoškolou

Podívejte se na průběh Slavnostního vyhlášení z roku 2016

 


 

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se