Témata

Témata Ekoškoly pomáhají porozumět dopadům činností na životní prostředí a získat náměty ke zlepšení ve vašem okolí.

Na ZŠ a SŠ pracujeme s 9 tématy a v MŠ se 4 tématy

 které dávají programu potřebnou šíři;

- pomáhají vašim žákům porozumět různým stránkám životního prostředí školy a jejího okolí; 

- umožňují uskutečňovat změny;

- prolínají různými výukovými předměty;

- témata pro MŠ (Voda, Odpady, Prostředí školy, Jídlo a svět), jsou vybrána, tak aby byla srozumitelná a uchopitelná pro děti předškolního věku.

Témata jsou podpořena výukovými celky (ukázky najdete zde) a pracovními listy k Analýze (ukázky pro ZŠ najdete zde a pro MŠ zde).

 VODA  

Žáci pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku v jejich škole a kam putuje voda odpadní. Ve škole hledají možné úspory vody. Mohou např. vytvářet cedulky upozorňující na šetření vodou při čištění zubů nebo při splachování na toaletách. Přemýšlejí nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou, zjišťují, jakou vodu ve škole pijí. Seznámí se s principy šetrného úklidu a přemýšlejí, co z toho mohou aplikovat ve škole. Sledují, jaké čisticí prostředky se využívají v rámci školy, a navrhují možné šetrnější alternativy.

 PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

Žáci se zaměřují na vnitřní i vnější prostředí školy, zkoumají ho z hlediska ekologie, ale i estetiky a dobrého pocitu. Řeší, jak vyzdobit školní chodby vlastními návrhy, zvýšit počet kytek ve škole, vytvořit odpočinkové místnosti a venkovní učebny včetně pocitových chodníků atd. Počítají, kolik mají rostlin, a zjišťují, kdo je zalévá. Navrhují možnosti, jak se mohou do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěli změnit. Navrhují úpravy zahrady, školního hřiště a okolí.

 JÍDLO A SVĚT 

Žáci zjišťují původ potravin. Vyhodnocují, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Seznamují se s biopotravinami, Fair Trade výrobky a se zásadami zdravé výživy. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka, a pokud mají možnost, pěstují si vlastní zeleninu, ovoce nebo bylinky. Učí se sami si připravit jídlo.

Pracovní listy pro toto téma vznikly v rámci projektu Menu pro změnu, Vznikly materiály, které se tématem zabývají více do hloubky a jsou zpracovány pro detailněji pro MŠ, ZŠ a SŠ. Materiály jsou stažení zde. Na tomto odkazu najdete také Dotazník pro rodiče i s metodikou pro jeho zpracování a součástí jsou také Otázky pro školní jídelnu.

  ODPADY 

Žáci se seznámí s principem 3xR (Reduce, Reuse, Recycle). Dozvědí se, co znamená předcházet vzniku odpadu, a pátrají, co pro to ve škole dělají a co by se ještě dalo dělat. Pracují s odpadovým materiálem a využívají ho k tvůrčí činnosti. Zjišťují, proč je dobré odpad třídit a co se s vytříděným odpadem dále děje, jaký odpad se třídí ve škole a jaký by ještě bylo možné třídit. Seznamují se s tím, kde jsou koše na odpad umístěné, mohou hodnotit vhodnost jejich umístění a navrhují možná označení košů a tvorbu informačních materiálů o třídění ve škole pro ostatní.

 ENERGIE

Žáci zjišťují spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole, vytváří cedulky k vypínačům, učí se správně větrat a "tlačí" školu k nákupu energeticky úsporných spotřebičů.

 DOPRAVA

Žáci pořádají osvětové kampaně za využívání veřejné hromadné dopravy či organizují cyklistické dny. Pomocí hlukoměrů mohou měřit množství hluku, které způsobují automobily v okolí školy a výsledky prezentovat i představitelům města.

 ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL

Žáci přemýšlí o tom, co a kde nakupují. Odhalují a porovnávají dopady na životní prostředí u různého zboží. Hledají k přírodě šetrnější alternativy při nakupování a svá zjištění sdílejí doma i s veřejností prostřednictvím osvětových kampaní.

 KLIMATICKÉ ZMĚNY

Žáci sledují vliv školy a také svého města na mikroklima kraje. Zjišťují, jakým způsobem probíhají klimatické procesy a co vše je ovlivňuje. Přemýšlejí, jak svým vlastním každodenním jednáním mohou přispět k ochraně celosvětového klimatu.

 BIODIVERZITA

Žáci se zaměřují na sledování geneticky modifikovaných organismů a jejich vlivu na životní prostředí, zjišťují rozdíl mezi přírodní a uměle vytvořenou zahradou, staví hmyzí hotely na školních zahradách a mnoho dalšího.

 

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!