Stříbrná cesta

Jste ve druhé etapě Ekoškoly, na Stříbrné cestě.

2. STŘÍBRNÁ CESTA

Pokračujte v práci s metodikou 7 kroků, přidáváte zpracování kroků Analýza a Plán činností a pracujete do hloubky s vybraným tématem.  Průvodcem Vám opět budou kritéria (viz odkaz níže). Zpětnou vazbu získáte díky návštěvě konzultanta, který se sejde s koordinátorem a Ekotýmem, probere Vaše úspěchy a přidá svá doporučení. Získáte certifikát za projití Stříbrné cesty Ekoškoly a ceduli

Kdy se škola hlásí: škola se hlásí prostřednictzvím on-line formuláře a zároveň s tím posílá podklady kdykoliv během roku, nejpozději však do 15.5. Stačí nám pouze kvalitní a čitelná fotografie nebo scan výstupu případně odkaz na web.. Fotografie i scany prosím pojmenujete tak, aby bylo zřejmé, o jaký výstup se jedná. Před vyplněním si připravte podklady k odeslání viz přehled níže.

Podklady, které škola zasílá:

souhlas koordinátora a vedení školy

vyplněný formulář 8 otázek – Stříbrná cesta (ke stažení zde)

vyplněný formulář sebehodnotící kritéria (ZŠ a SŠ ke stažení zde, MŠ zde)

Foto Analýzy (i jen rozpracovaná)

Foto Plánu činností (i jen rozpracovaného)

případně fotografie dalších rozpracovaných materiálů

Podklady k auditu škola odesílá prostřednictvím tohoto formuláře.

Jak to probíhá

Do 2 týdnů od přihlášení školu kontaktuje auditor, domluví se na termínu hodnotící konzultace a potvrdí správnost zaslaných materiálů nebo požádá o jejich doplnění. Hodnotící konzultace na škole by měla proběhnout do měsíce od přihlášení školy.

Hodnotící konzultace se odehrává na škole a trvá cca 2 hodiny. Auditor se setká s koordinátorem programu a s žáky z Ekotýmu.

Zpráva resp. zpětná vazba:

Zpětnou vazbu obdrží škola do 7 týdnů od přihlášení k školy. Zpětná vazba bude zaznamenána v dokumentu „8 otázek – Stříbrná cesta“ a bude obsahovat ocenění a doporučení k dosud realizovaným krokům v programu Ekoškola. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. Certifikát za projití Stříbrné cesty a ceduli škola obdrží poštou.

Staňte se Ekoškolou

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!