Stříbrná cesta

Jste ve druhé etapě Ekoškoly, na Stříbrné cestě.

2. STŘÍBRNÁ CESTA

Pokračujte v práci s metodikou 7 kroků a prohlubujte své znalosti v tématech programu Ekoškola. Výběr kroku nebo kroků, kterým se chcete věnovat hlouběji, je na Vás. Průvodcem Vám opět budou kritéria. Zpětnou vazbu získáte díky návštěvě konzultanta, který se sejde přímo s Ekotýmem, probere Vaše úspěchy a přidá svá doporučení. Získáte certifikát za projití Stříbrné cesty Ekoškoly.

Kdy se škola hlásí: škola se hlásí prostřednictzvím on-line formuláře a zároveň s tím posílá podklady kdykoliv během roku, nejpozději však do 15.5.

Podklady, které škola zasílá:

souhlas koordinátora a vedení školy

vyplněný formulář 8 otázek – Stříbrná cesta (ke stažení zde)

vyplněný formulář sebehodnotící kritéria (ZŠ a SŠ ke stažení zde, MŠ zde)

Analýza (i jen rozpracovaná)

Plán činností (i jen rozpracovaný)

případně fotografie dalších rozpracovaných materiálů

Podklady k auditu škola odesílá prostřednictvím tohoto formuláře.

Časová posloupnost:

Do 2 týdnů od přihlášení školu kontaktuje auditor, domluví se na termínu hodnotící konzultace a potvrdí správnost zaslaných materiálů nebo požádá o jejich doplnění. Hodnotící konzultace na škole by měla proběhnout do měsíce od přihlášení školy.

Hodnotící konzultace se odehrává na škole a trvá cca 2 hodiny. Auditor se setká s koordinátorem programu a s žáky z Ekotýmu.

Zpětná vazba:

Zpětnou vazbu obdrží škola do 7 týdnů od přihlášení k školy. Zpětná vazba bude zaznamenána v dokumentu „8 otázek – Stříbrná cesta“ a bude obsahovat ocenění a doporučení k dosud realizovaným krokům v programu Ekoškola. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. „Certifikát za projití Stříbrné cesty“ škola obdrží poštou.

Staňte se Ekoškolou

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se