Konference

Změňme klima - konference Ekoškoly

Konference Změňme klima!

V lednu 2021 proběhla konference programu Ekoškola a Mladých reportérů pro ŽP. Cílem konference bylo získat a diskutovat názory různých odborníků z různých oblastí na téma Klimatická změna. Celkem se všech přednášek i samotné konference zúčastnilo přes 900 lidí.Pokud si chcete přednášky a debaty zopakovat či si je pustit nově, máte možnost.

KONFERENCE ZMĚŇME KLIMA 

JAK KOMUNUKOVAT O ZMĚNĚ KLIMATU - Jan Krajhanzl

DATA O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ - Ondráš Přibyla

 CO MŮŽEME DĚLAT V ČASECH KLIMATICKÉ KRIZE - Tadeáš Žďárský

JAK DOBŘE UČIT O ZMĚNĚ KLIMATU - Petr Daniš

ČLOVĚK, VÍRA A PÉČE O SVĚT - Josef Prokeš

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se