Bronzová cesta

Vstupte do Ekoškoly postupně, začněte Bronzovou cestou.

1. BRONZOVÁ CESTA

Zlepšujte s dětmi životní prostředí, založte Ekotým, dotkněte se každého ze 7 kroků nebo si vyberte vám blízké kroky a zvládněte je na vyšší úrovni. Nastartujte tak práci v Ekoškole podle svých potřeb. Průvodcem Vám budou kritéria (viz odkaz níže) a bodové ohodnocení v nich. Pokud dosáhnete minimálního počtu bodů pro tuto úroveň, můžete s pomocí konzultanta a jeho zpětné vazby zjistit, zda jste se vydali správným směrem a získat tak certifikát za projití Bronzové cesty Ekoškoly.

Kdy se škola hlásí: škola se hlásí prostřednictvím on-line formuláře a zároveň s tím posílá podklady kdykoliv během roku, nejpozději však do 15.5. Stačí nám pouze kvalitní a čitelná fotografie nebo scan výstupu případně odkaz na web.. Fotografie i scany prosím pojmenujete tak, aby bylo zřejmé, o jaký výstup se jedná. Před vyplněním si připravte podklady k odeslání viz přehled níže.

Podklady, které škola zasílá:

souhlas koordinátora a vedení školy

vyplněný formulář 8 otázek – Bronzová cesta (ke stažení zde)

vyplněný formulář sebehodnotící kritéria (ZŠ a SŠ ke stažení zde, MŠ zde)

Podklady k auditu škola odesílá prostřednictvím tohoto formuláře.

Jak to probíhá

Do 2 týdnů od přihlášení školu kontaktuje auditor, potvrdí správnost zaslaných materiálů nebo požádá o jejich doplnění. Krátce na to přijde škole písemně zpětná vazba.

Zpráva, resp. zpětná vazba:

Zpětnou vazbu škola obdrží do 5 týdnů od přihlášení k auditu.

Bude zaznamenána v dokumentu „8 otázek – Bronzová cesta“ a bude obsahovat ocenění a doporučení k dosud realizovaným krokům v programu Ekoškola. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. Zprávu a certifikát za projití Bronzové cesty škola obdrží  e-mailem.

Staňte se Ekoškolou

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!