Bronzová cesta

Vstupte do Ekoškoly postupně, začněte Bronzovou cestou.

1. BRONZOVÁ CESTA

Zlepšujte s dětmi životní prostředí, založte Ekotým, dotkněte se každého ze 7 kroků nebo si vyberte vám blízké kroky a zvládněte je na vyšší úrovni. Nastartujte tak práci v Ekoškole podle svých potřeb. Průvodcem Vám budou kritéria (viz odkaz níže) a bodové ohodnocení v nich. Pokud dosáhnete minimálního počtu bodů pro tuto úroveň, můžete s pomocí konzultanta a jeho zpětné vazby zjistit, zda jste se vydali správným směrem a získat tak certifikát za projití Bronzové cesty Ekoškoly.

Kdy se škola hlásí: škola se hlásí prostřednictvím on-line formuláře a zároveň s tím posílá podklady kdykoliv během roku, nejpozději však do 15.5. Stačí nám pouze kvalitní a čitelná fotografie nebo scan výstupu případně odkaz na web.. Fotografie i scany prosím pojmenujete tak, aby bylo zřejmé, o jaký výstup se jedná. Před vyplněním si připravte podklady k odeslání viz přehled níže.

Podklady, které škola zasílá:

souhlas koordinátora a vedení školy

vyplněný formulář 8 otázek – Bronzová cesta (ke stažení zde)

vyplněný formulář sebehodnotící kritéria (ZŠ a SŠ ke stažení zde, MŠ zde)

Podklady k auditu škola odesílá prostřednictvím tohoto formuláře.

Jak to probíhá

Do 2 týdnů od přihlášení školu kontaktuje auditor, potvrdí správnost zaslaných materiálů nebo požádá o jejich doplnění. Krátce na to přijde škole písemně zpětná vazba.

Zpráva, resp. zpětná vazba:

Zpětnou vazbu škola obdrží do 5 týdnů od přihlášení k auditu.

Bude zaznamenána v dokumentu „8 otázek – Bronzová cesta“ a bude obsahovat ocenění a doporučení k dosud realizovaným krokům v programu Ekoškola. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. Zprávu a certifikát za projití Bronzové cesty škola obdrží  e-mailem.

Staňte se Ekoškolou

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se