Bronzová cesta

Vstupte do Ekoškoly postupně, začněte Bronzovou cestou.

1. BRONZOVÁ CESTA

Zlepšujte s dětmi životní prostředí a dotkněte se každého ze 7 kroků Ekoškoly. Nastartujte tak práci v Ekoškole podle svých potřeb. Průvodcem Vám budou kritéria (ZŠ a SŠ ke stažení zde, MŠ zde) a bodové ohodnocení v nich. Pokud dosáhnete minimálního počtu bodů pro tuto úroveň, můžete s pomocí konzultanta a jeho zpětné vazby zjistit, zda jste se vydali správným směrem a získat tak certifikát za projití Bronzové cesty Ekoškoly.

Kdy se škola hlásí: škola se hlásí prostřednictvím on-line formuláře a zároveň s tím posílá podklady kdykoliv během roku, nejpozději však do 15.5.

Podklady, které škola zasílá:

souhlas koordinátora a vedení školy

vyplněný formulář 8 otázek – Bronzová cesta (ke stažení zde)

vyplněný formulář sebehodnotící kritéria (ZŠ a SŠ ke stažení zde, MŠ zde)

Podklady k auditu škola odesílá prostřednictvím tohoto formuláře.

Časová posloupnost:

Do 2 týdnů od přihlášení školu kontaktuje auditor, potvrdí správnost zaslaných materiálů nebo požádá o jejich doplnění. Krátce na to přijde škole písemně zpětná vazba.

Zpětná vazba:

Zpětnou vazbu škola obdrží do 5 týdnů od přihlášení k auditu.

Bude zaznamenána v dokumentu „8 otázek – Bronzová cesta“ a bude obsahovat ocenění a doporučení k dosud realizovaným krokům v programu Ekoškola. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. „Certifikát za projití Bronzové cesty“ škola obdrží  e-mailem.

Staňte se Ekoškolou

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se