Živá voda pro školní zahradu

22. březen - Mezinárodní den vody se stal v ZŠ a MŠ Janovice příležitostí k propojení škol napříč předměty i stupni.

Živá voda pro školní zahradu

Naše škola se zúčastnila výzvy IKEA a rozhodla se věnovat tématu Voda. Mateřská škola a paní učitelky Pavla a Iva si s dětmi povídaly o tom, jak je voda důležitá, jak ji chránit, o koloběhu života a děti dokonce uskutečnily "badatelskou" výpravu do přírody. Je úžasné, že děti mají již v předškolním vzdělávání příležitost zkoumat a objevovat.

Pozadu nezůstala ani základní škola.
V první třídě děti psaly a sdílely, co je pro ně v životě důležité, četly příběh A. Jiráčka Poklad a diskutovaly nad tím, jak mohou vodu chránit. Matteo v diskusi pronesl, že by se lidi měli snažit zabránit tomu, aby havárie aut probíhaly v blízkosti řek, že by se tam mohl vylít olej... Pak děti s paní učitelkou Leničkou "bádaly" nad tím, jestli se olej (motorový, ropa....) potopí na dno, nebo plave, či se smíchá s vodou. Následně děti zkoušely propustnost oleje obarvenou vodou. Děti byly velice zaujaté, až tak, že nepostřehly, že zvonilo... 

V hudební výchově děti naťukly s paní učitelkou téma Studánky. Ve druhé třídě děti budou téma teprve probírat v souvislosti s lidským tělem, ve třetí třídě tvořily akvárium. Paní učitelka ve fyzice s dětmi probrala skupenské přeměny ve fyzice a dále počítala příklady v 5.a 6. třídě s tématikou Vody. Paní učitelka Markétka si nachystala kombinaci vody s Velikonocemi. Paní učitelka Zuzka nelenila a s dětmi vyrazila ven a fotila vodu v Janovicích. Dále se tímto tématem třídy zabývaly ve výtvarných výchovách a výsledky byly krásné. Komplexní vyučování zkrátka neslo ovoce.

Pan ředitel na chodbě sdílel své geografické znalosti se staršími žáky, zejména z oblasti vod a povodí. V chemii se zase děti zabývaly kvalitou vody, její spotřebou a čištěním. V přírodopise se zamýšlely nad zdroji vody, jejím významem z hlediska udržitelného rozvoje, zda tvoří či boří krajinný ráz. V enviromentální výchově děti zkoumaly rozpustnost látek ve vodě. A k dovršení všeho, v angličtině bylo naším celohodinovým tématem WATER CYCLE (cyklus vody).

Dále se konala akce s názvem Strom života. Cílem bylo dětem zprostředkovat a nechat je prožít informace o tom, jak hospodařit s vodou, jak poznat, co vodu chrání a co jí škodí, pokusy s vodou apod.

 

Osvětová akce o vodě v přírodě

Na základě získaných dotací (Moravskoslezský kraj a společnost IKEA) pro naši přírodní Zahradu všech smyslů jsme zahájili první přípravné práce na podzim roku 2017. V loňském roce jsme naplánovali jednotlivé prvky zahrady, objednali hnojivo, navštívili okolní školy se zajímavými zahradami, vytvořili dřevěné příbytky pro živočichy a s deváťáky nasbírali horniny pro bylinkovou spirálu. Proběhla společná brigáda na školní zahradě a ještě o dva dny dříve společná spolupráce s rodiči také na zahradě.

Na půdě naší nově vznikající přírodní zahrady, která bude sloužit především k bádání a k pozorování, se sešlo neuvěřitelných 65 pomocníků. V krásném jarním počasí přišly celé rodiny a sourozenci, učitelé a další dobrovolníci. Oceňujeme, že přinesli různé dobroty, vlastní nářadí, rozmanité rostliny, nápady a hlavně hodně energie a odhodlání k tomu, aby nám pomáhali měnit prostředí naší školy.

Vysoce si ceníme také spolupráce se zahrádkáři obce Janovice, kteří nám sehnali mezi sousedy a především z vlastních zdrojů, velké množství druhů rostlin. Paní Zdrálkové také děkujeme za nářadí, které nám věnovala pro údržbu zahrady. Věříme, že si všech 27 dospělých a 38 žáků odneslo dobrý pocit a radost z kvalitně odvedené práce i z hezky prožitého dne pěkně vespolek.

Krásně připravenou zahradu našli v pondělí žáci školy v rámci Dne činů, který jsme si stanovili na 30. 04. 2018. Děti 4. až 9. třídy pracovaly na jednotlivých prvcích zahrady. Čtvrtá a osmá třída tvořila živý plot z habrů. Pátá třída sadila první rostlinky na vyvýšený záhon, šestá třída přesévala zeminu. Sedmá třída tvořila bylinkovou spirálu z hornin z Janovic, devátá třída dělala záhony pro květiny. O akci jsme také pilně informovali veřejnost a důkazem jsou nejen články na našem webu (zde a také zde), ale i články mimo školu (zde a zde).

 

A jaké byly výstupy v praxi?
Podařilo se nám pořídit dva sudy na dešťovou vodu o objemu 500l a dva o objemu 300l. Nakoupili jsme hadice na zalévání, vytvořili pítka pro živočichy, v budově školy jsou umístěny panely na téma Voda - osvětová činnost jde napříč všemi předměty tak, jak jsme se s ním seznámili při výuce.

autor: Mgr. Monika Olšáková

Výzva s IKEA
Škola: ZŠ a MŠ Janovice
Téma: Ikea výzva
Krok: Voda

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se