Země není smetiště

Ekotým se rozhodl, že se pokusí snížit množství nejen směsného odpadu ve škole a informovat všechny o důležitosti třídění a také předcházení vzniku odpadu.

Země není smetiště

Ekotým ze Základní školy Generála Píky v Ostravě se rozhodl, že se pokusí snížit množství nejen směsného odpadu ve škole a informovat všechny o důležitosti třídění a také předcházení vzniku odpadu.

Žáci z Ekotýmu naplánovali kampaň na celý školní rok. Při jejím plánování vycházeli z toho, co zjistili v rámci Analýzy.

Do Plánu činností zařadili úkoly, které povedou ke snížení vyhazovaných plastů, ke snížení celkového množství vyhazovaného odpadu i k osvětě v oblasti předcházení vzniku odpadu. Zaměřili se na propagaci nošení svačinových obalů na opakované použití a látkových nákupních tašek, propagaci pití kohoutkové vody. Naplánovali besedy a výukové programy informující o nutnosti šetření surovinovými zdroji, propagující předcházení vzniku odpadu, jejich třídění a následnou recyklaci. A protože odpady hyzdí i okolí jejich školy, rozhodli se zařadit do kampaně i úklid prostředí sídliště, kde škola stojí.

 Veřejnost o problematice informovali prostřednictvím informačních tabulí v prostorách školy a článků na webových stránkách školy. Žáci šířili informace také prostřednictvím letáků, školního rozhlasu a nástěnek.

Téma Odpady se objevilo i ve výukových předmětech jako je angličtina, pracovní činnosti, přírodopis, zeměpis, výtvarná výchova a při projektových dnech uspořádaných ke Světovému dni Ekoškol, Dni vody, Dni Země a Dni ŽP.

Z naplánovaných aktivit se jim podařilo všechno zvládnout, a navíc vyhlásili dvě soutěže. První z nich byla fotografická s názvem „Krajina našeho kraje“, jejímž cílem bylo všímat si pozitivních i negativních zásahů člověka do krajiny. Druhá byla zaměřena výtvarně a úkolem dětí bylo vytvořit reklamní plakát nebádající ke snížení množství odpadu.

V květnu Ekotým školy vyhlásil výzvu ke Dni činu, v níž třídy měly vymyslet vlastní aktivitu propojenou s tématem Odpady. Odměnou měl být výlet do Domu přírody a Záchranné stanice ohrožených živočichů v Bartošovicích. Točila se videa, dělaly se průzkumy, ankety, skládaly básničky, sepisovaly pohádky, pořádaly soutěže, vytvářely informační tabule i objekty z odpadových materiálů, kreslily obrázky nabádající k předcházení vzniku odpadů a vyráběly výrobky určené k šetření životního prostředí.

Na samotném Dni činu 5. června na Světový den životního prostředí toho stihla celá škola opravdu hodně. Na stanovištích se návštěvníci seznamovali s různými informacemi k tématu. Žáci ukázali všem, že není nutné kupovat při každém nákupu igelitové tašky, ale že je nejen šetrnější, ale i estetičtější, když používají tašky látkové, které si navíc mohli na akci sami vyzdobit pod heslem Buď cool aneb Igelitky jsou out. Část žáků uklízela okolí školy, jiní absolvovali výukový program ve společnosti OZO Ostrava „Odpady zbavené otazníků“ a nechyběly ani aktivity tříd, které se zapojily do výzvy.

A vypadá to, že snažení Ekotýmu i ostatních nebylo marné. Při porovnávání množství odpadu na začátku a na konci kampaně, zjistili, že vyhazují průměrně o 3 kilogramy méně.

 

  

Hlavni foto by:celestine ngulube 

ODPADY
Škola: ZŠ Generála Píky v Ostravě
Téma: Odpady
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se